Insiprerande och uppmuntrande!

Karleby universitetscenter Chydenius är ett för Jyväskylä, Uleåborgs och Vasa universitet i verksamhetshänseende gemensamt universitetscenter i Karleby.

Vid universitetscentret

  • ges utbildning som leder både till högre högskoleexamen och till doktorsexamen,
  • bedrivs vetenskaplig forskning,
  • ordnas mångsidig vuxenutbildning och regional serviceverksamhet.

Genom denna verksamhet synkroniserar vi på ett modernt sätt utbildnings-, vetenskaps- och regionpolitiska mål.