Karleby universitetscenter Chydenius

Karleby universitetscenter Chydenius

av paivi_vuorio — Senast ändrad 2014-01-15 13:06

aula.jpgKarleby universitetscenter Chydenius är ett för Jyväskylä, Uleåborgs och Vasa universitet i verksamhetshänseende gemensamt universitetscenter i Karleby.

Utbildnings- och forskningsarbete bedrivs och utvecklas särskilt inom dessa universitets specialkompetensområden:

  • pedagogik,
  • datateknik,
  • samhälls- och regionalvetenskaper,
  • handelsvetenskaper och
  • tillämpad kemi.

Vid universitetscentret

  • ges utbildning som leder både till högre högskoleexamen och till doktorsexamen,
  • bedrivs vetenskaplig forskning,
  • ordnas mångsidig vuxenutbildning och regional serviceverksamhet.

Genom denna verksamhet försöker man på ett modernt sätt synkronisera utbildnings-, vetenskaps- och regionpolitiska mål.

Share |