Fortbildning

Universitetscenter Chydenius ordnar fortbildning på handelsvetenskaper och lärarutbildning.

Kontaktinformation:

Handelsvetenskaper: Anu Rantamäki
Lärarutbildning: Anette Skog