Studier

Universitetscentret erbjuder mångsidig och högkvalitativ vuxenutbildning, och man tar speciell hänsyn till de vuxna studerandenas behov vid organiseringen av undervisningen.

En färsk undersökning beträffande studievägledningen vid Karleby universitetscenter Chydenius visade, att flexibel vägledning som erbjuder flera alternativ bäst motsvarar den vuxna studerandes individuella studievägledningsbehov. Individuell och mångsidig studievägledning och rådgivning förbättrar vår utbildningskvalitet.

Undervisningsutbudet omfattar kompletterande yrkesutbildning samt examensinriktad och allmänbildande undervisning och har såväl lokala som individuella behov som utgångspunkt. Undervisningen har hos oss en stark vetenskaplig grund som de vid universitetscentret verksamma universiteten ansvarar för.

Förfrågningar: opintoneuvonta@chydenius.fi