Chydenianska handelsvetenskaper.

 

Tvärvetenskaplig forskning, utveckling och utbildning.
Personal från universiteten i Jyväskylä och Vasa.
Samarbete med Levón-institutet vid universitetet i Vasa.

Vår utbud

Vår verksamhet syftar till att stödja

  • Organisationsledning och -utveckling
  • Utveckling av företag
  • Regional utveckling
  • Förbättring av utbildningskanaler inom handelsvetenskaper
  • Den öppna offentliga diskursen om samhällsutveckling i andan Anders Chydenius