Chydenianska handelsvetenskaper

Organisationer, affärsverksamhet, utbildningsvägar.

Personal från universiteten i Jyväskylä och Vasa.

Samarbete med Levón-institutet vid universitetet i Vasa.

Tvärvetenskaplig forskning, utveckling och utbildning.

Regional utveckling.

Öppen debatt i Anders Chydenius anda.