Doktorstudierna

Professorer vid universitetcentret handledar doktorsavhandlingar inom sina egna vetenskapsområden.

Mer information om fortsatta studier fås av Professorer.

Informationsteknologi, Professor Ismo Hakala
Pedagogi, Professor Juha Hakala
Handelsvetenskaper, Monika von Bonsdorff
Kemi och kemiteknik, Professor Ulla Lassi
Socialarbete, Professor Aila-Leena Matthies