24.03.2015

Tillämpad kemi

  • I Karlebyregionen finns det ett stort behov av personer med kunskaper i kemi, både när det gäller forsknings- och produktutvecklingsuppgifter inom industrin och uppgifter inom den offentliga sektorn.
  • I området finns det en betydande koncentration av kemisk industri (Kokkola Industrial Park).

Magisterstudier i kemi och kemisk teknik

  • I Karleby anordnas magisterstudier i kemi och kemisk teknik i samarbete med Uleåborgs universitet. Examen avläggs vid Uleåborgs universitet.
  • Mer information (på finska)

Vid Karleby universitetscenter kan man även avlägga doktorsexamen inom kemi.

Mer information om fortsatta studier inom kemi och kemiteknik fås av Professor Ulla Lassi.