Tillämpad kemi

I Karlebyregionen finns det ett stort behov av personer med kunskaper i kemi, både när det gäller forsknings- och produktutvecklingsuppgifter inom industrin och uppgifter inom den offentliga sektorn.

I området finns det en betydande koncentration av kemisk industri (Kokkola Industrial Park).