Niko Mäkitalon kolumni: Digitaaliset ratkaisut ovat merkittävä osa vihreää siirtymää

Kolumni on julkaistu 2.3.2024 Keskipohjanmaa-lehdessä.

Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa vihreä siirtymä etenee aaltoina, muokaten talouttamme ja yhteiskuntaamme. Investointihankkeiden tahtiin vaikuttavat suhdanteet, korkotasot sekä tarjolla olevat tuet ja rahoitus. Usein vihreä siirtymä ymmärretään puhtaasti energian näkökulmasta, mutta vihreän siirtymän yhteydessä on otettava huomioon myös muita tärkeitä tekijöitä, jotka voivat ohjata investointien virtaa ja määrittää hankkeiden toteutumista.

On tärkeää ymmärtää digitaalisen teknologian rooli vihreän siirtymän mahdollistajana. Ohjelmistot, tietoverkot, esineiden internet, sekä tekoäly ja big datan analytiikka ovat olennainen osa vihreän siirtymän työkalupakkia ja tulevaisuuden ratkaisuja. Ne mahdollistavat älykkäät järjestelmät, jotka optimoivat energiankulutusta ja hallitsevat uusiutuvien energialähteiden tuotantoa. Älyliikenne vähentää ruuhkia ja päästöjä, ja älyrakennukset sopeuttavat lämmitystä ja valaistusta tarpeen mukaan. Digitaalisten järjestelmien avulla voidaan myös luoda ratkaisuja energiajoustojen toteuttamiseen kulutuksen ja kysynnän vaihdellessa.

Ei ole liioiteltua sanoa, että ilman moderneja IT-järjestelmiä vihreä siirtymä jäisi vain unelmaksi.

Nämä eivät ole pelkästään ideoita paperilla; ne ovat muutoksia, joiden hyödyt ovat mitattavissa ja jotka voivat merkittävästi pienentää hiilijalanjälkeämme ja energian kokonaiskulutusta. Ei ole liioiteltua sanoa, että ilman moderneja IT-järjestelmiä vihreä siirtymä jäisi vain unelmaksi.

Digitaalinen teknologia ei ole pelkästään väline tai infrastruktuurin osa – se on liima, joka sitoo yhteen lukuisat nykyaikaiset vihreänsiirtymän ratkaisut.

Moniin teollisuuteen, ympäristöön, liikenteeseen, asumiseen tai muuhun fyysiseen maailman prosessiin on mahdollista tuoda mukaan älykkyyttä keräämällä näistä prosesseista suuria määriä dataa ja analysoimalla sitä esimerkiksi jatkuvasti kehittyvien tekoälyratkaisujen avulla. Digitalisaatio ja tekoäly voivat myös auttaa meitä tunnistamaan kokonaan uusia mahdollisuuksia ja ennakoimaan tulevaisuuden trendejä.

Toisaalta erilaisiin prosesseihin voidaan myös vaikuttaa digitaalisten järjestelmien avulla. Ilman merkittäviä IT-järjestelmiä ei olisi mahdollista hallita puhtaan energian ratkaisuja, optimoida tuotantoprosesseja ja energian kulutusta, tai ohjata liikenteestä puhtaampaa.

Teknologian integrointi energiaratkaisuihin sekä muihin prosesseihin ei ole vain tehokkuuden parantamista; se on myös keino luoda uutta, kestävää arvoa taloudelle ja yhteiskunnalle.

Keski-Pohjanmaan kaltaisella alueella, johon on suunnitteilla useita uusiutuvan energian hankkeita, digitaalisen älykkyyden merkitys korostuu entisestään. Se on avain, jolla voimme luoda monipuolisesti hyvinvointia alueelle, sekä avata lukuisia ovia kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Keski-Pohjanmaan kaltaisella alueella, johon on suunnitteilla useita uusiutuvan energian hankkeita, digitaalisen älykkyyden merkitys korostuu entisestään.

Kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän tavoitteet eivät ole myöskään vain ympäristöpoliittisia linjauksia; ne ovat myös taloudellisia mahdollisuuksia. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan luo uusia työpaikkoja, avaa markkinoita innovaatioille ja luo vahvan perustan pitkäaikaiselle talouskasvulle. Uusien vihreän siirtymän digitaalisten ratkaisujen avulla voimme luoda älykkäitä järjestelmiä, jotka tehostavat resurssien käyttöä ja tukevat kiertotaloutta.

Vihreä siirtymä kannattaakin ottaa ennen kaikkea mahdollisuutena uudistaa taloutemme rakenteita. Se pakottaa meidät tarkastelemaan kriittisesti nykyisiä toimintamallejamme ja etsimään uusia, innovatiivisia tapoja luoda arvoa.

Investointien epävarmuus on luonnollisesti aina läsnä, mutta kriittistä on luoda puitteet, jotka houkuttelevat investointeja ja mahdollistavat niiden onnistumisen. Osaaminen ja koulutus ovat tässä keskiössä; ne ovat perusta, jolle kestävä talous rakentuu. Ilman vahvaa osaamispohjaa Keski-Pohjanmaa ei voi kilpailla eurooppalaisten verrokkimaiden, saati globaalin talouden kanssa. Alueen koulutuslaitosten ja yritysten saumaton yhteistyö onkin avainasemassa, kun kehitetään mullistavia ratkaisuja vihreän siirtymän edistämiseksi.

Investointien epävarmuus on luonnollisesti aina läsnä, mutta kriittistä on luoda puitteet, jotka houkuttelevat investointeja ja mahdollistavat niiden onnistumisen.

Yhteistyö ei ainoastaan luo pohjaa investoinneille, vaan myös varmistaa, että niiden hedelmät jakautuvat laajalle yhteiskunnassa ja alueella. Kun tähtäämme korkean jalostusarvon ratkaisuihin ja tuotteisiin, voimme kasvattaa sellaista vientiä, joka jättää alueelle entistä suuremman siivun.

Niko Mäkitalo, apulaisprofessori
Informaatioteknologian yksikkö