Möte på Kampus

På Karleby universitetscenter Chydenius kan du hyra moderna mötesrum och föreläsningssaler för 10-80 personer för dina möten, konferenser och andra aktiviteter.

Också videokonferens- och streamingtjänster finns att tillgå.

Allt från mindre workshoppar och möten till storskaliga seminarier kan genomföras med hjälp av universitetscentrets konferens- och seminarietjänster.

Mer information (på finska).