Bibliotek

Biblioteket vid Karleby universitetscenter Chydenius betjänar i huvudsak utbildningen och forskningen vid universitetscentret. Våra typiska kunder är de som avlägger magisterstudier, studerande vid öppna universitetet samt forskare och doktorander. Biblioteket är dock öppet för alla, och du är välkommen att besöka oss även om du inte skulle studera någonstans!

Bibliotekets samlingar har sin tyngdpunkt på pedagogiska vetenskaper och samhällsvetenskaper, regional forskning och inom datateknik trådlösa nät. Vi får också många publikationer i utbyte från andra universitet och forskningsinstitutioner.

Mer information (på finska)

Förfrågningar: kirjasto@chydenius.fi