Kokkolan yliopistokeskus sai lisärahoituksen varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on päättänyt rahoituksesta aloituspaikkojen lisäämiseksi 15 ammattikorkeakoulussa ja seitsemässä yliopistossa. Koulutusta lisätään yhteensä lähes 41 miljoonan euron lisärahoituksella. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sai 1,6 miljoonan euron rahoituksen, jolla lisätään 90 aloituspaikkaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen.

Rahoitus kohdistuu vuosina 2024–2026 alkaviin koulutuksiin. Aloituspaikkoja avautuu aloille ja alueille, joilla on vakava pula osaavasta työvoimasta. Varhaiskasvatuksen opettajapula sekä vuonna 2030 voimaan astuva henkilöstörakennetta koskeva lakimuutos (Varhaiskasvatuslaki 540/2018) ovat lisänneet tarvetta yliopistokoulutuksen saaneille varhaiskasvatuksen opettajille koko Suomessa.

Kolmen vuoden aikana uuden rahoituksen turvin Kokkolan yliopistokeskuksessa avautuu vuosittain 55 varhaiskasvatuksen aloituspaikkaa nykyisen 25 sijaan.

Professori Heidi Harju-Luukkainen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta iloitsee uudesta rahoituksesta.

”Kannamme mielellämme vastuumme varhaiskasvatuksen kentän osaajapulan helpottamisesta. Tästä syystä olemme myös kehittäneet koulutuksiamme vastaamaan tämän päivän aikuisopiskelijan tarpeita, joka mahdollistaa joustavat ja sujuvat opinnot antaen opiskelijoille ensiluokkaisen opiskelukokemuksen”, Harju-Luukkainen sanoo.

Monimuotoiset opinnot aikuisille

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on erikoistunut aikuiskoulutukseen ja erilaisia aikuisille soveltuvia koulutusmuotoja on kehitetty tutkimusperustaisesti jo yli 35 vuoden ajan. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa hyödynnetään monimuotoisia työskentelytapoja: lähi- ja etäopetusta, työelämälähtöisiä tehtäviä sekä itsenäistä opiskelua. Koulutuksessa on noin kolme lähipäivää kuukaudessa ja ne toteutuvat Kokkolassa. Lisäksi viikoittain järjestetään etäopetusta iltaisin. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi 2,5 vuodessa, ja sen voi suorittaa pääosin työn ohessa.

Varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen voi hakea kevään yhteishaussa 13.–27.3.2024. Hakukelpoisia koulutukseen ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin yliopistollisen kasvatustieteellisen alan perusopintokokonaisuuden.


Lisätietoja: