Väitös 23.9.2022: DI Kyösti Rajaniemi (teknillinen tiedekunta, kestävän kemian tutkimusyksikkö)

DI Kyösti Rajaniemi väittelee Oulun yliopistossa 23.9.2022. Soveltavan kemian alaan kuuluvan väitöskirjan aiheena on "Elektrokoagulaatio vesienkäsittelyssä: Jatkuvatoimisen ja panosprosessin vertailu ja sakan hyötykäyttö". Vastaväittäjänä toimii professori Antti Häkkinen LUT-yliopistosta ja kustoksena dosentti Sari Tuomikoski Oulun yliopistosta.
  • Avainsanat väitös #väitös
  • Aika 23.09.2022 klo 10.15 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Paikka Oulun yliopisto ja etäyhteys
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Web-osoite Web-osoite
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Väitöstyössä tutkittiin uutta jatkuvatoimista elektrokoagulaatiolaitteistoa (EC) ja sitä verrattiin yleisesti käytössä olevaan panostoimiseen EC laitteistoon. Vertailua tehtiin erityypisilllä vesinäytteillä ja laittoistojen toimivuutta selvitettiin useiden muuttujien kuten mikrobien määrän, kiintoainespitoisuuden, sakan määrän ja laadun, ravinteiden poistamisen, energiatehokkuuden ja taloudellisuuden suhteen. Uusi jatkuvatoiminen EC-laitteisto on erittäin potentiaalinen vaihtoehto panosprosessilaitteistolle.

Väitöstyön toisena tutkimusaiheena oli EC-prosessissa myödostuvan sakan hyödyntäminen. Kirjallisuusselvityksellä kartoitettiin julkaistuja tutkimuksia EC-sakan hyödyntämiseen liittyviä tutkimuksia. Kokeellisesti tutkittiin ravinteiden talteenottoa saostamalla menestyksekkäästi struviittia EC-prosessissa. Struviitilla on hyötykäyttöpotentiaalia lannoitteena. Lisäksi tutkittiin EC-sakan hyödyntämistä vedenpuhdistusmateriaalina adsorbenttina ja katalyyttina. Korkeassa, 550 °C, lämpötilassa käsitellyn EC-sakan todettiin soveltuvan hyvin näihin käyttökohteisiin.

Väitöstyössä tutkittu jatkuvatoiminen EC-laitteisto osoittautui energia- ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi veden käsittelyssä, laitteiston tuottaman sakan määrä voidaan säätää huomattavasti paremmin kuin panosprosessissa sekä syntyvän sakan laatu mahdollistaa useita erilaisia uudelleen käyttömahdollisuuksia

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä, linkki löytyy täältä.

Linkki  väitöskirjaan.

Lisätiedot:

Tutkija Kyösti Rajaniemi, kyosti.rajaniemi@oulu.fi
Professori Ulla Lassi, ulla.lassi@oulu.fi, +358 40 0294 090