Forskning vid Karleby universitetscenter Chydenius

Universitetscentrets forskningsverksamhet tar upp globala problem ur regionens synvinkel. Vår forskning bidrar till företagens förnyelse och konkurrenskraft och medborgarnas välbefinnande, inkludering och studiemöjligheter.

De multidisciplinära fokusområdena av universitetscentret

Vi opererar inom följande discipliner