Kokkola houkuttaa aikuisopiskelijoita – aloituspaikkoja lisättiin, hakijamäärä nousi

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa syksyllä 2024 alkavat tutkinto-ohjelmat kiinnostivat juuri päättyneessä kevään korkeakoulujen yhteishaussa. Aloituspaikkoja lisättiin sosiaalityön maisteriohjelmaan ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen, molempien hakijamäärät kasvoivat.

Haussa olivat tarjolla korkeakoulujen suomenkieliset koulutusohjelmat. Kokkolan yliopistokeskuksen koulutuksiin tuli hakuajan loppuun mennessä 430 hakemusta. Myös ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa kaikkien hakijoiden määrään nousi viime vuodesta, ollen nyt puolet hakijoista eli 215. Aloituspaikkoja haettavana olleisiin koulutuksiin on 110.

Yliopistokeskuksessa oli tässä haussa mahdollista hakea opiskelemaan kolmelle alalle, neljän hakukohteen kautta: sosiaalityön maisteriohjelma ja kandidaatti- ja maisteriohjelma, tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma sekä varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma.

Sosiaalityön maisteriohjelmassa lisättiin aloituspaikkoja, myös hakijamäärä nousi

Sosiaalityön maisteriohjelmassa saavutettiin keskiviikkona päättyneessä haussa jälleen korkea ensisijaisten hakijoiden määrä. Hakijoita on yhteensä 272, joista 117 valitsi Kokkolan myös ensisijaiseksi hakukohteekseen. Näin yliopistokeskus pysyi edelleen hakijamäärällään valtakunnan suosituimpien sosiaalityön maisterikoulutusten joukossa.

Sosiaalityön maisteriksi on voinut opiskella Kokkolan yliopistokeskuksessa vuodesta 2006 lähtien. Tänä vuonna maisteriohjelman aloituspaikat nostettiin neljänkymmeneen.
– Korkeat hakijamäärät kertovat siitä, että Kokkolassa kehitetty ja valtakunnallisesti ainoa sosiaalityön aikuisopetusmalli on vetovoimainen. Se vastaa yhä useamman tämän ajan opiskelijan elämäntilanteeseen. Valtakunnallisesti sosiaalityön osaajista on suuri pula myös tulossa olevien eläköitymisten vuoksi, ja erityisesti Pohjanmaan maakunnissa, sanoo professori Aila-Leena Matthies.

Tietotekniikan kiinnostus säilyttää tasonsa vuodesta toiseen

Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelmaan saapui 49 hakemusta. Koulutukseen otetaan opiskelijoita kahdesti vuodessa, sekä kevään että syksyn yhteishaussa. Maisteriohjelmassa opinnot tarjotaan työn ohessa opiskeleville paikasta ja ajasta riippumattomina.
– Hakijamäärät ovat pysyneet kevään haussa vakiona jo pidemmän aikaa ja sille samalle tasolle yllettiin tänäkin vuonna. Kun hakijat ovat myös hyviä, niin hyvältä näyttää, summaa professori Ismo Hakala.

Varhaiskasvatuksen opettajaopinnot löydetty

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusohjelma keräsi 109 hakemusta. Aloituspaikkoja tässä avoimen väylän haussa on jaossa 55.
– Hakijamäärä kertoo sen, että koulutus on löydetty. Koulutuksemme on kehitetty vastaamaan tämän päivän aikuisopiskelijan tarpeisiin, Kokkolassa opiskelijan on hyvä olla, sanoo professori Heidi Harju-Luukkainen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sai lisärahoituksen varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen vuosille 2024-2026. Kolmen vuoden aikana uuden rahoituksen turvin Kokkolassa avautuu vuosittain 55 varhaiskasvatuksen aloituspaikkaa 25 sijaan.

Lisätietoja

Lisätiedot varhaiskasvatus: professori Heidi Harju-Luukkainen, +358 40 8477 225
Lisätiedot tietojenkäsittelytieteet: professori Ismo Hakala +358 40 7518 089
Lisätiedot sosiaalityö: professori Aila-Leena Matthies +358 40 7422199