TCM-ryhmänhallintamenetelmä opettajan tukena 6 op (OPH)

Järjestetään Kokkolassa keväällä 2024.

Opettajan hyvät ryhmänhallintataidot heijastuvat myönteisesti luokan oppilaisiin. Jos luokassa on käyttäytymisellään reagoivia oppilaita, ilmapiiri muuttuu helposti kielteiseksi ja ongelmakeskeiseksi. Tavoitteena on tarjota opettajille ja ohjaajille vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvia strukturoituja, pedagogisia ryhmänhallintamenetelmiä ja työkaluja, joilla tuetaan oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja empatiakyvyn kehitystä.  Tavoitteena on vahvistaa opettajan ja oppilaiden myönteistä vuorovaikutusta sekä koulun ja kodin yhteistyötä. TCM (Teacher Classroom Management) on käytännöllinen opettajille suunnattu ryhmähallintamenetelmä.

TCM-ryhmänhallintamenetelmä opettajan tukena 6 op


Paikka:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2 B, Kokkola
Lähiopetuspäivät:
päivämäärät tarkentuvat myöhemmin
Kohderyhmä: alakoulujen opettajat, erityisopettajat ja ohjaajat

Koulutuksessa edistetään myönteisten ja ennakoivien ryhmähallintastrategioiden käyttöä ja rajojen asettamisen keinoja omassa luokassa. Koulutuksessa perehdytään keinoihin, kuinka opettaa oppilaille sosiaalisia, ongelmanratkaisu- ja itsesäätelytaitoja. Koulutusohjelma koostuu seuraavista osa-alueista:

  • positiivinen suhde oppilaisiin ja vanhempiin
  • ennakoiva suunnittelu käytösongelmaisten oppilaiden kanssa toimimisessa
  • myönteisen käyttäytymisen edistäminen
  • kannustimien käyttö oppilaiden motivoinnissa
  • häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja sen vähentäminen ryhmässä
  • itsesäätelyn ja tunteiden hallinnan opettaminen

Koulutus koostuu kuudesta (6) lähiopetuspäivästä. Lähipäivät sisältävät teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisemista, vertaiskeskustelua ja videoesimerkkejä vuorovaikutustilanteista. Menetelmän käyttöönottoa omassa oppilasryhmässä tuetaan lähipäivien välissä toteutettavilla käytännönläheisillä välitehtävillä. Lähipäivät järjestetään 3-4 viikon välein. Koulutus toteutetaan Kokkolassa keväällä 2024.

Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin syksyllä 2023. Koulutukseen otetaan 16 osallistujaa. 

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutusta. Mahdollisista ateria-, majoitus- ja matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Tiedustelut:
suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanketta koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa ja Rovaniemellä ajalla 2023-2024. 

OPH_rahoittaa_rgb.png