TCM-ryhmänhallintamenetelmä opettajan tukena 6 op (OPH)

Järjestetään Kokkolassa 11.1.-15.5.2024. Koulutus on täynnä!

Opettajan hyvät ryhmänhallintataidot heijastuvat myönteisesti luokan oppilaisiin. Jos luokassa on käyttäytymisellään reagoivia oppilaita, ilmapiiri muuttuu helposti kielteiseksi ja ongelmakeskeiseksi. Tavoitteena on tarjota opettajille ja ohjaajille vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvia strukturoituja, pedagogisia ryhmänhallintamenetelmiä ja työkaluja, joilla tuetaan oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja empatiakyvyn kehitystä.  Tavoitteena on vahvistaa opettajan ja oppilaiden myönteistä vuorovaikutusta sekä koulun ja kodin yhteistyötä. TCM (Teacher Classroom Management) on käytännöllinen opettajille suunnattu ryhmähallintamenetelmä.

TCM-ryhmänhallintamenetelmä opettajan tukena 6 op


Paikka:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Talonpojankatu 2 B, Kokkola
Kohderyhmä: alakoulujen opettajat, erityisopettajat ja ohjaajat

Koulutuksessa edistetään myönteisten ja ennakoivien ryhmähallintastrategioiden käyttöä ja rajojen asettamisen keinoja omassa luokassa. Koulutuksessa perehdytään keinoihin, kuinka opettaa oppilaille sosiaalisia, ongelmanratkaisu- ja itsesäätelytaitoja. Koulutusohjelma koostuu seuraavista osa-alueista:

 • positiivinen suhde oppilaisiin ja vanhempiin
 • ennakoiva suunnittelu käytösongelmaisten oppilaiden kanssa toimimisessa
 • myönteisen käyttäytymisen edistäminen
 • kannustimien käyttö oppilaiden motivoinnissa
 • häiriökäyttäytymiseen puuttuminen ja sen vähentäminen ryhmässä
 • itsesäätelyn ja tunteiden hallinnan opettaminen

Koulutus koostuu aloitusinfosta (verkossa) ja kuudesta (6) lähiopetuspäivästä. Lähipäivät sisältävät teoriaa ja harjoitteita, ongelmatilanteiden ratkaisemista, vertaiskeskustelua ja videoesimerkkejä vuorovaikutustilanteista. Menetelmän käyttöönottoa omassa oppilasryhmässä tuetaan lähipäivien välissä toteutettavilla käytännönläheisillä välitehtävillä. Lähipäivät järjestetään 3-4 viikon välein. Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät kaikkiin lähipäiviin osallistumista. 

Verkossa tapahtuva aloitusinfo torstaina 11.1.2024 klo 14.00-15.30. 
Ihmeelliset vuodet TCM menetelmäkoulutuksen aloitusinfo on tarkoitettu 18.1. koulutuksen aloittaville osallistujille, heidän esimiehilleen ja muille sidosryhmille. Tilaisuudessa esitellään käytöshäiriöiden taustaa, Ihmeelliset vuodet –ohjelmaa ja alkavaa TCM menetelmäkoulutusta. Puhujana Ihmeelliset vuodet -asiantuntija Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta. 

Lähiopetuspäivät (pakollinen läsnäolo):

 • torstai 18.01.2024 klo 8.15-15.00
 • torstai 08.02.2024 klo 8.15-15.00
 • perjantai 08.03.2024 klo 8.15-15.00
 • torstai 04.04.2024 klo 8.15-15.00
 • perjantai 26.04.2024 klo 8.15-15.00
 • keskiviikkoa 15.05.2024 klo 8.15-15.00

Koulutuksessa hyödynnetään Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja - kirjaa (kirjoittaja Carolyn Webster-Stratton, 2011). Kirja vaaditaan koulutuksen suorittamiseen ja kyseisen kirjan hankinta on osallistujan vastuulla (hinta noin 40 €). Mikäli koulutukseen osallistuu useampi opettaja samasta oppilaitoksesta, voivat he hyödyntää samaa kirjaa.

Kouluttajat:
KM, erityisluokanopettaja Sari Sarkkinen ja KM, erityisluokanopettaja Petra Weckström. Kouluttajat ovat TCM-ryhmänhallinnan ohjaajakoulutuksen saaneita opettajia.

Ilmoittautuminen:
Koulutus on täynnä! 

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön täydennyskoulutusta ja opetuksen osalta maksutonta. Koulutusmateriaalina hyödynnettävän ja menetelmän käyttöönottoa tukevan oppaan hankinta on omakustanteinen (Webster-Stratton, 2011: Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja). Mahdollisista kahvi-, lounas-, majoitus- ja matkakustannuksista osallistujat vastaavat itse.

Perumisohjeet:
Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kuitenkin joudut perumaan ilmoittautumisesi, teethän sen ennen ilmoittautumisajan päättymistä (15.12.). Mahdollisista perumisista tulee ilmoittaa sähköpostilla koulutuksen suunnittelijalle (anette.m.skog@jyu.fi).

Lisätiedot:
Suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

Hanke on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden Opetushallituksen rahoittama yhteistyöhanke. Hanketta koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Hankkeen koulutukset järjestetään Kokkolassa ja Rovaniemellä vuonna 2024. 

OPH_rahoittaa_rgb.png