Pedagogik

Karleby universitetscenter Chydenius är den enda permanent fungerande när det gäller vuxenutbildning av lärare i Finland i dag.  Genom långsiktigt arbete har den utvecklats till en utbildningsenhet på universitetsnivå som är prisbelönt för sin kvalitet.

En student med avlagda universitetsstudier som redan arbetat som lärare kan skaffa sig behörighet till det krävande yrket som klasslärare där mänskliga relationer är viktiga. Utbildningen ger lärarbehörighet för förskolan och för klasserna 1-6 i grundskolan.

Studiegången behöver inte sluta med magisterexamen. Därefter kan man utvidga sin behörighet genom att studera till speciallärare eller fortsätta sina studier ända till pedagogie licentiat- eller doktorsexamen.

Pedagogikenheten erbjuder dessutom mångsidig vidareutbildning för lärare.