Väitös 19.3.2021: KM Sirkku Lähdesmäki (Kasvatustieteen ja Psykologian tiedekunta) VERKKOVÄLITTEINEN

  • Avainsanat väitös
  • Aika 19.03.2021 klo 14.0016.15 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Paikka Webinaarin linkki: [tulee tähän viikkoa ennen tapahtumaa]
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

ILO-suunnitteluprosessin mallintaminen opetusharjoittelun ohjaukseen

Sirkku Lähdesmäen kasvatustieteen väitöstutkimus osoittaa ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaamisessa ohjausmallin merkityksen kuvaamalla sen vaiheet ja perustelee opetusharjoittelun ohjauksen autenttisuutta sekä suunnittelua yhteisöllisenä prosessina.

- Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelun juuret ulottuvat niin suomalaiseen kasvatusfilosofiseen ajatteluun kuin erityisesti John Deweyn kokemuksen tärkeyttä korostavaan pragmaattiseen pedagogiikkaan. Suunnittelutaito on keskeinen opettajan ammatillinen valmius.

Opetusharjoittelussa yhteissuunnittelun ja ohjauksen merkitys korostuu

- Suunnittelun voimavarana yhteistyö on merkittävä asia ja opiskelijan ymmärrys ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnittelusta vahvistuu prosessin myötä. Opiskelijat kokevat yhteistä onnistumisen iloa. Myös asiantuntevan ohjauksen merkitys on tärkeä ja ohjausmalli auttaa jäsentämään ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden eri vaiheiden merkitystä. Huolella ja ohjauksen varassa tehty suunnitelma luo perustan yhteisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiselle.

Lähdesmäen tutkimuksessa esitellään vaiheittain etenevä ILO-suunnitteluprosessin malli. Mallin teoreettinen perusta kiinnitetään perustellusti kasvatusfilosofian ja -tieteen perustalle. Tutkimuksessa kuvataan suunnitteluprosesseja ja ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuden suunnitelmia kertomuksien kautta.

KM Sirkku Lähdesmäen”Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaavan mallin kehittäminen ILO-suunnitteluprosessin malliksi opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa” julkinen tarkastustilaisuus on perjantaina 19.3.2021 klo 14 Kokkolan yliopistokeskuksessa. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaan kuuluvan väitöstutkimuksen vastaväittäjänä toimii professori (emer.) Eero Ropo Tampereen yliopistosta ja kustoksena toimii professori Heidi Harju-Luukkainen. Väitöstilaisuus on seurattavissa verkon välityksellä osoitteessa: päivittyy