Ventuskartano lahjoitti 1,3 miljoonaa Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle

Toimintansa lopettava päihde- ja riippuvuuskuntoutuksesta tunnettu Ventuskartano ry on tehnyt mittavat lahjoitukset Keski-Pohjanmaan kulttuurirahastolle, Kokkolan seurakuntayhtymälle ja Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle. Lahjoituksien kokonaissumma on yli 2 miljoonaa euroa. Jokaiselle lahjoituksen saaneelle organisaatiolle on perustettu oma Ventuskartano-rahasto.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön nimikkorahaston arvo on 1,3 miljoonaa euroa. Rahaston tuotoilla tuetaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka kohdistuu riippuvuuksiin, mielenterveysongelmiin, syrjäytymiseen ja eriarvoisuuteen sekä näiden vähentämiseen.

– Todella isot kiitokset Ventuskartanolle, heidän tekemänsä hieno työ siirtyy lahjoituksien kautta uusille toimijoille, kiittelee Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön asiamies Mikko Viitasalo.
– Näin suuret lahjoitukset evät ole kovin tyypillisiä Keski-Pohjanmaan alueella, tuskin tulemme toista kertaa tämmöistä lahjoitusta saamaan.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiö edistää ja tukee tutkimustoimintaa, korkeakouluopetusta ja yrittäjyyttä Keski-Pohjanmaalla. Säätiö toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tuki- ja lahjoitusorganisaationa. Säätiö hankkii lahjoitusvaroja yrityksiltä ja yhteisöiltä alueen professuurien, tutkimushankkeiden ja apurahojen rahoittamiseksi.

– Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen professorin Aila-Leena Matthiesin johdolla tehty kansainvälinen ja erityisen vahvasti maakuntaan ankkuroitunut sosiaalityön koulutus ja tutkimus on varmastikin suurin syy lahjoitukselle. Tämä on samalla myös tunnustus koko yliopistokeskustoiminnalle, sanoo Viitasalo.

Tänään järjestetyssä lahjoitustilaisuudessa hallituksen puheenjohtaja Markku Kallinen, hallituksen varapuheenjohtaja Seppo Kässi sekä jäsen, sihteeri Tuija Tuorila kertoivat lyhyesti yhdistyksen historiasta, purkautumisesta ja omaisuuden lahjoittamisesta kolmen tahon hallintaan perustettaviin nimikkorahastoihin. Ventuskartano ry on perustettu vuonna 1967 Kokkolassa nimellä Kokkolan Sosiaalitoiminnan tuki ry. Yhdistys tuotti yli 50 vuotta päihdehuollon palveluita voittoa tavoittelematta. Tarjolla oli laitoskuntoutusta, asumis- ja päiväkeskustoimintaa sekä avohoitoa. Yhdistys myi palvelutoimintansa reilu viitisen vuotta sitten.

Ventuskartano lahjoitus yhteiskuva MH IMG_2860 kopio.jpg