Forskarhotellet Anders Akademi

Forskarhotellet Anders Akademi, erbjuder för en viss tid en kostnadsfri, möblerad arbetsplats för stipendiatforskaren eller för den person som förbereder sin doktorsavhandling. Forskaren har tillgång till universitetets bibliotekstjänster och nätverksanslutningar samt till det vetenskapliga samfundet och miljön. I utbyte kräver vi att personen presenterar sin egen forskning vid Karleby universitetscenter Chydenius evenemang och i media.

Det finns plats för tre forskare. Ansökningstiden för platser är löpande. Tillräckligt för en ansökan är en forskningsplan och en plan för hur länge rummet ska användas. Forskare arbetar som besökande forskare, universitetscentret bidrar inte till lönekostnader eller andra utgifter. Plats på Anders Akademi beviljas för sex månader åt gången. Forskarna väljs utifrån forskningsplanen.

Ytterligare information:
Tanja Risikko, tanja.risikko@chydenius.fi, 040 1952 037