UPEA - uuden pedagogisen digiosaamisen johtaminen 5 op (OPH)

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena ajalla 16.1. - 14.11.2024. Ilmoittaudu nyt!

Tarvitsetko työkaluja henkilöstön digiosaamisen johtamiseen erityisesti pedagogiikka ja hyvinvointi edellä? Sinun ei tarvitse olla digitaituri - saat tukea ja rohkaisua suunnitella ja kokeilla.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • tukea koulutusyhteisöjen digitaalisen osaamisen sekä teknologian pedagogisen hyödyntämisen kehittymistä ja johtamista,
 • tuottaa henkilöstön digitaitojen oppimista ja pedagogista työskentelyä tukevat paikalliset kehittämissuunnitelmat sekä
 • vahvistaa osaamista jakavaa kehittämis- ja kokeilukulttuuria.

Suosittelemme, että samasta organisaatiosta osallistuu useampi esim. johtaja ja kehittäjäopettaja tai kehittäjätiimi, jolloin voitte yhdessä jalkauttaa kokeiluja yksikköihin.

UPEAssa teemoina ovat mm. yhdenvertaiset digitaidot lapsille ja nuorille, vastuullisen ja turvallisen digityön johtaminen, tekoäly opetuksessa, mediakasvatus, työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen sekä johtajana oppimisasenteiden vahvistaminen ja digikokeilukulttuuriin rohkaiseminen. Koulutuksen aikana rakennat yhteisöllesi kehittämissuunnitelmaa, jota voit syventää kokeilukulttuurin aineksilla. Koulutuksessa tuetaan koulutusjohtajien työtä jakaen malleja ja hyviä käytäntöjä henkilöstön digiosaamisen johtamiseen pedagogiikka ja henkilöstön hyvinvointi edellä. Keskiössä on Uudet lukutaidot -viitekehys ja hyvin käytäntöjen jakaminen.

Kohderyhmä:

Kasvatus- ja koulutusalan johtajat sekä heidän yhteisönsä digipedagogiikan kehittäjät esim. digitutorit. Samasta organisaatiosta voi osallistua useampia.

Koulutuksen toteutus ja ajankohta:

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-verkkokokousta ja Moodle-ympäristöä hyödyntäen. Viiden (5) opintopisteen laajuiseen koulutusohjelmaan sisältyy kaksi osiota. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen osioon.

1. Näkökulmia digiosaamisen kehittämiseen malleja hyvinvointi edellä 3 op

Osio järjestetään keväällä 2024 ja se koostuu kuudesta webinaarista, joiden teemat ovat:

 •  Ti 16.1. klo 12-16: Osaamisen kehittäminen muuttuvassa maailmassa.
 •  To 1.2. klo 12-16: Uudet lukutaidot – yhdenvertaiset digitaidot lapsille ja nuorille
 •  Ma 12.2. klo 12-16: Vastuullisen ja turvallisen digityön johtaminen
 •  Ke 13.3. klo 12-16: Mediakasvatus
 •  To 11.4. klo 12-16: Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen
 •  Ti 14.5. klo 12-16: Osaamispolkujen hyvien käytänteiden jakaminen

Pedagogisen digijohtamisen kehittämissuunnitelman laatiminen kytkeytyy osallistujien Uudet lukutaidot -viitekehykseen paikalliset erityispiirteet huomioiden. Suunnitelmassa jalkautetaan Uudet lukutaidot-kuvauksia henkilökunnan osaamisen kehittämiseen sekä edistetään digitaalisten työvälineiden käyttöä opetuksessa ja oppimisen tukena. 

Kouluttajina toimivat mm.
KT, yliopistonlehtori Sirkku Lähdesmäki, Itä-Suomen yliopisto. Tutkimuksen ja kiinnostuksen kohteena yliopistopedagogiikka, digitaalinen pedagogiikka opetuksen ja oppimisen kontekstissa, uudet lukutaidot sekä ilmiölähtöinen näkökulma opetuksen suunnitteluun
KM, lehtori Tommi Nurmi, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, Rantakylän normaalikoulu, ADE & APLS-kouluttaja
KT, dosentti Marjaana Kangas, Lapin yliopisto, erityisalueina: leikillinen ja pelillinen oppiminen sekä mediakasvatus
koulutusasiantuntija Jaana Roschier, Tampereen yliopisto, Työelämäyhteydet ja jatkuva oppiminen, erityisosaamisalueina; työhyvinvointiin liittyvä coaching ja psyykkinen valmennus

2. Johtaja oppimis- ja kehittymisasenteiden vahvistajana – rohkeutta digikokeiluihin 2 op

Osio järjestetään syksyllä 2024 ja se koostuu neljästä (4) webinaarista torstaisin 5.9., 26.9., 24.10. ja 14.11.2024 klo 12-16. Webinaarien teemat ovat:

 •  kasvun asenne digiosaamisen vahvistamiseksi
 •  kokeilevan digikulttuurin tukeminen
 •  innostus ja rohkeus digihyvinvoinnin lähteinä
 •  vertaismentorointi ja hyvien käytänteiden jakaminen-

Osio sisältää webinaarien lisäksi käytännön kokeiluja omassa johtamistehtävässä, työyhteisössä sekä vertaisryhmissä.

Kouluttajina toimivat Itä-Suomen yliopistosta PsT Pauli Kallio, työ- ja organisaatiopsykologi sekä YTM, ratkaisukeskeinen valmentaja Arttu Puhakka.

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 30.11. mennessä: r.jyu.fi/upeaan

Tiedustelut:

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden, Tampereen yliopiston Jatkuvan oppimisen palveluiden ja Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen yhteistyönä. Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti koordinoi hanketta.

Hankkeen koordinaattorit / Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti:
Koulutussuunnittelija Hannele Rajaniemi, hannele.rajaniemi@jyu.fi
Koulutussuunnittelija Sanna Koivisto, sanna.k.koivisto@jyu.fi

Kokkolan alueryhmän yhteyshenkilö:
Suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

kaikkien logot.png