UPEA - uuden pedagogisen digiosaamisen johtaminen (OPH)

Vielä voi ilmoittautua syksyllä 5.9.-14.11.2024 järjestettävään koulutukseen!

Tarvitsetko työkaluja henkilöstön digiosaamisen johtamiseen erityisesti pedagogiikka ja hyvinvointi edellä? Sinun ei tarvitse olla digitaituri - saat tukea ja rohkaisua suunnitella ja kokeilla. Koulutuksen tavoitteena on tukea koulutusyhteisöjen digitaalisen osaamisen sekä teknologian pedagogisen hyödyntämisen kehittymistä ja johtamista sekä vahvistaa osaamista jakavaa kehittämis- ja kokeilukulttuuria. 

Kohderyhmä: Kasvatus- ja koulutusalan johtajat sekä heidän yhteisönsä digipedagogiikan kehittäjät esim. digitutorit. 

Toteutus: Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-verkkokokousta ja Moodle-ympäristöä hyödyntäen. Viiden (5) opintopisteen laajuiseen koulutusohjelmaan sisältyy kaksi osiota. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen osioon.

VIELÄ VOI ILMOITTAUTUA SYKSYLLÄ 2024 JÄRJESTETTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN:

Johtaja oppimis- ja kehittymisasenteiden vahvistajana – rohkeutta digikokeiluihin 2 op

Koulutus keskittyy johtajuuteen, oppimismentaliteettiin ja digiosaamisen vahvistamiseen. Opit vaikuttamaan kasvunasenteeseen, sisäistät kokeiluprosessin ja osaat ohjata käytännön digikokeiluja. Lisäksi vahvistat innostusta ja rohkeutta omalla esimerkilläsi. Osio koostuu neljästä puolen päivän webinaarista, joissa käsitellään digikokeilujen työvälineitä osallistavana johtamisen ja myönteisen osaamisasenteiden näkökulmasta. Webinaarien keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

1. Kasvun asenne digiosaamisen vahvistamiseksi (to 5.9.2024 klo 12-16)

 • Uudistumisen johtamisen malli
 • Osaamisen johtaminen muutoksen osana
 • Kasvunasenne ja sen vahvistaminen
 • Pienryhmäharjoitus: Kasvunasenteen vahvistaminen (esimerkiksi tekoäly opetuksessa ja johtamisessa tai tietotyössä)
 • Kokeilutehtävä: Kasvunasennetta vahvistavan haastattelun käytännön kokeilu

2. Kokeilevan digikulttuurin tukeminen (to 26.9.2024 klo 12-16)

 • Kokeilukulttuurin perusteet
 • Kokeiluprosessin osatekijät
 • Johtajan rooli kokeilukulttuurissa
 • Pariharjoitus: Valmennuskeskustelu ja käytännön kokeilun suunnittelu kevään kehittämissuunnitelman pohjalta tai muun ajankohtaisen teeman osalta.

3. Innostus ja rohkeus digihyvinvoinnin lähteinä (to 24.10.2024 klo 12-16)

 • Kokeilusuunnitelman tilannekatsaus ja toteuttaminen
 • Tunteet ja kokeiluprosessi
 • Innostuksen merkitys ja sen vahvistaminen 
 • Rohkeus - tunnetaito?
 • Johtajan keinot innostuksen ja rohkeuden edistämiseksi

4. Hyvien käytänteiden jakaminen (to 14.11.2024 klo 12-16)

 • Osallistujien kokemukset ja oppimiset kokeiluprosesseista
 • Jakson päätös

Kouluttajina toimivat jatkuvan oppimisen asiantuntijat Arttu Puhakka ja Pauli Kallio Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen keskuksesta.
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/arttu.puhakka/
https://uefconnect.uef.fi/henkilo/pauli.kallio/ 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella.

Käynnissä oleva koulutusosio:

Näkökulmia digiosaamisen kehittämiseen malleja hyvinvointi edellä 3 op

Osio järjestetään keväällä 2024 ja se koostuu kuudesta webinaarista, joiden teemat ovat:
- Osaamisen kehittäminen muuttuvassa maailmassa.
- Uudet lukutaidot – yhdenvertaiset digitaidot lapsille ja nuorille
- Vastuullisen ja turvallisen digityön johtaminen
- Mediakasvatus
- Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen
- Osaamispolkujen hyvien käytänteiden jakaminen


Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

Tiedustelut:

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden, Tampereen yliopiston Jatkuvan oppimisen palveluiden ja Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen yhteistyönä. Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti koordinoi hanketta.

Hankkeen koordinaattorit / Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti:
Yliopistonopettaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, hanna-kaisa.hk.pekkarinen@jyu.fi 
Koulutussuunnittelija Sanna Koivisto, sanna.k.koivisto@jyu.fi

Kokkolan alueryhmän yhteyshenkilö:
Suunnittelija Anette Skog, p. 040 7476 378, anette.m.skog@jyu.fi

kaikkien logot.png