TOL 2008: B-F Jalostus

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

05100 Kivihiilen kaivu
05200 Ruskohiilen kaivu
06100 Raakaöljyn tuotanto
06200 Maakaasun tuotanto
07100 Rautamalmien louhinta
07210 Uraani- ja toriummalmien louhinta
07290 Muiden värimetallimalmien louhinta
08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta
08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
08113 Liuskekiven louhinta
08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
08920 Turpeen nosto
08930 Suolan tuotanto
08990 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
10110 Teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely (pl. siipikarja)
10120 Siipikarjan teurastus ja lihan säilyvyyskäsittely
10130 Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistus
10200 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
10310 Perunoiden jalostus ja säilöntä
10320 Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus
10390 Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä
10410 Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl. ravintorasvat)
10420 Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus
10510 Maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus
10520 Jäätelön valmistus
10610 Myllytuotteiden valmistus
10620 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
10710 Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus
10720 Näkkileivän ja keksien valmistus; säilyvien leivonnaisten ja kakkujen valmistus
10730 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
10810 Sokerin valmistus
10820 Kaakaon, suklaan ja makeisten valmistus
10830 Teen ja kahvin valmistus
10840 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
10850 Einesten ja valmisruokien valmistus
10860 Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus
10890 Muualla luokittelematon elintarvikkeiden valmistus
10910 Kotieläinten rehujen valmistus
10920 Lemmikkieläinten ruokien valmistus
11010 Alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen; etyylialkoholin valmistus käymisteitse
11020 Viinin valmistus rypäleistä
11030 Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus
11040 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse
11050 Oluen valmistus
11060 Maltaiden valmistus
11070 Virvoitusjuomien valmistus; kivennäisvesien ja muiden pullotettujen vesien tuotanto
12000 Tupakkatuotteiden valmistus
13100 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
13200 Kankaiden kudonta
13300 Tekstiilien viimeistely
13910 Neulosten valmistus
13921 Sisustustekstiilien valmistus
13922 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus
13930 Mattojen valmistus
13940 Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkojen valmistus
13950 Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus (pl. vaatteet)
13960 Teknisten ja teollisuustekstiilien valmistus
13990 Muualla luokittelematon tekstiilituotteiden valmistus
14110 Nahkavaatteiden valmistus
14120 Työvaatteiden valmistus
14130 Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus
14140 Alusvaatteiden valmistus
14190 Muiden vaatteiden ja asusteiden valmistus
14200 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
14310 Sukkien ja sukkahousujen valmistus
14390 Muiden neulevaatteiden valmistus
15110 Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus
15200 Jalkineiden valmistus
16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
16211 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
16212 Lastulevyn valmistus
16213 Kuitulevyn valmistus
16220 Asennettavien parkettilevyjen valmistus
16231 Puutalojen valmistus
16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
16240 Puupakkausten valmistus
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
17110 Massan valmistus
17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
17211 Paperisäkkien ja -pussien valmistus
17212 Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
17220 Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
17240 Tapettien valmistus
17290 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
18110 Sanomalehtien painaminen
18120 Muu painaminen
18130 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
19100 Koksituotteiden valmistus
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20110 Teollisuuskaasujen valmistus
20120 Värien ja pigmenttien valmistus
20130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
20140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
20150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
20160 Muoviaineiden valmistus
20170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
20200 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
20300 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
20410 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
20420 Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
20510 Räjähdysaineiden valmistus
20520 Liimojen valmistus
20530 Eteeristen öljyjen valmistus
20590 Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus
20600 Tekokuitujen valmistus
21100 Lääkeaineiden valmistus
21200 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
22110 Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
22190 Muiden kumituotteiden valmistus
22210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus
22220 Muovipakkausten valmistus
22230 Rakennusmuovien valmistus
22290 Muiden muovituotteiden valmistus
23110 Tasolasin valmistus
23120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus
23130 Onton lasitavaran valmistus
23140 Lasikuitujen valmistus
23190 Muu lasin valmistus ja muokkaus ml. tekniset lasituotteet
23200 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
23310 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
23320 Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
23410 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
23420 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
23430 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
23440 Muiden teknisten keraamisten tuotteiden valmistus
23490 Muiden keramiikkatuotteiden valmistus
23510 Sementin valmistus
23520 Kalkin ja kipsin valmistus
23610 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
23620 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
23630 Valmisbetonin valmistus
23640 Muurauslaastin valmistus
23650 Kuitusementin valmistus
23690 Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
23700 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
23910 Hiontatuotteiden valmistus
23990 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
24200 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä
24310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
24320 Rainan kylmävalssaus
24330 Kylmämuovaus tai kylmätaitto
24340 Teräslangan veto
24410 Jalometallien valmistus
24420 Alumiinin valmistus
24430 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus
24440 Kuparin valmistus
24450 Muiden värimetallien valmistus
24460 Ydinpolttoaineen valmistus
24510 Raudan valu
24520 Teräksen valu
24530 Kevytmetallien valu
24540 Muiden värimetallien valu
25110 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
25120 Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
25210 Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
25290 Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
25300 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
25400 Aseiden ja ammusten valmistus
25500 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia
25610 Metallien käsittely ja päällystäminen
25620 Metallien työstö
25710 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus
25720 Lukkojen ja saranoiden valmistus
25730 Työkalujen valmistus
25910 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus
25920 Kevytmetallipakkausten valmistus
25930 Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
25940 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
25990 Muiden metallituotteiden valmistus
26110 Elektronisten komponenttien valmistus
26120 Kalustettujen piirilevyjen valmistus
26200 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
26300 Viestintälaitteiden valmistus
26400 Viihde-elektroniikan valmistus
26510 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
26520 Kellojen valmistus
26600 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
26700 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
26800 Tallennevälineiden valmistus
27110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
27120 Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
27200 Paristojen ja akkujen valmistus
27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
27320 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
27330 Kytkentälaitteiden valmistus
27400 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
27510 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
27520 Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
27900 Muiden sähkölaitteiden valmistus
28110 Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit)
28120 Hydraulisten voimalaitteiden valmistus
28130 Pumppujen ja kompressoreiden valmistus
28140 Muiden hanojen ja venttiilien valmistus
28150 Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus
28210 Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus
28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
28230 Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
28250 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus
28290 Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
28300 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
28410 Metallin työstökoneiden valmistus
28490 Muiden konetyökalujen valmistus
28910 Metallinjalostuskoneiden valmistus
28920 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus
28930 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus
28940 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
28950 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus
28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
28990 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
29100 Moottoriajoneuvojen valmistus
29200 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
29320 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
30110 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
30120 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
30200 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
30300 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
30400 Taisteluajoneuvojen valmistus
30910 Moottoripyörien valmistus
30920 Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
30990 Muiden muualla luokittelemattomien kulkuneuvojen valmistus
31010 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
31020 Keittiökalusteiden valmistus
31030 Patjojen valmistus
31090 Muiden huonekalujen valmistus
32110 Kolikoiden ja mitalien valmistus
32120 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
32200 Soitinten valmistus
32300 Urheiluvälineiden valmistus
32400 Pelien ja leikkikalujen valmistus
32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
32502 Hammasproteesien, keinohampaiden ym. valmistus
32910 Luutien ja harjojen valmistus
32991 Turvavarusteiden valmistus
32999 Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus
33110 Metallituotteiden korjaus ja huolto
33121 Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus ja huolto
33122 Maa- ja metsätalouskoneiden korjaus ja huolto
33123 Metallintyöstökoneiden ja muiden konetyökalujen korjaus ja huolto
33129 Muiden erikoiskoneiden korjaus ja huolto
33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33140 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto
33150 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto
33160 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
33170 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
33190 Muiden laitteiden korjaus ja huolto
33200 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus
35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
35112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
35113 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto
35120 Sähkön siirto
35130 Sähkön jakelu
35140 Sähkön kauppa
35210 Kaasun tuotanto
35220 Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
35230 Kaasun kauppa putkiverkossa
35301 Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu
35302 Teollisuutta palveleva lämmön ja kylmän erillistuotanto
36000 Veden otto, puhdistus ja jakelu
37000 Viemäri- ja jätevesihuolto
38110 Tavanomaisen jätteen keruu
38120 Ongelmajätteen keruu
38210 Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
38220 Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
38310 Romujen purkaminen
38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
39000 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
41200 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
42120 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
42130 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
42910 Vesirakentaminen
42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen
42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
43110 Rakennusten ja rakennelmien purku
43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt
43130 Koeporaus
43210 Sähköasennus
43220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
43292 Hissien ja liukuportaiden asennus
43299 Muualla luokittelematon rakennusasennus
43310 Rappaus
43320 Rakennuspuusepän asennustyöt
43330 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
43341 Maalaus
43342 Lasitus
43390 Muu rakennusten viimeistely
43910 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
43999 Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta