K14 Tavaraliikenneala (K14b+K14c)

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
29100 Moottoriajoneuvojen valmistus
29200 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
29320 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
30110 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
30200 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
30300 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
33160 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
33170 Muiden kulkuneuvojen korjaus ja huolto
35120 Sähkön siirto
35130 Sähkön jakelu
35220 Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
38110 Tavanomaisen jätteen keruu
38120 Ongelmajätteen keruu
42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
42120 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
42130 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
42910 Vesirakentaminen
42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen
42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
45191 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa
45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)
45311 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pl. renkaat)
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat)
46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa
47301 Huoltamotoiminta
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
49200 Rautateiden tavaraliikenne
49410 Tieliikenteen tavarankuljetus
49420 Muuttopalvelut
49500 Putkijohtokuljetus
50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
50202 Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus
51220 Avaruusliikenne
52100 Varastointi
52212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta
52221 Satamat
52229 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
52240 Lastinkäsittely
52291 Huolinta ja rahtaus
52299 Muu kuljetusvälitys
53100 Postin yleispalvelu
53200 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta
77120 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing