Kauppatieteiden yksikkö

Organisaatiot, liiketoiminta, koulutusväylät.

Henkilöstöä Jyväskylän ja Vaasan yliopistoista.

Monitieteinen tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta.

Aluekehitys, aluekehittäminen.