Chydeniaanisia kauppatieteitä

Organisaatiot, liiketoiminta, koulutusväylät.

Henkilöstöä Jyväskylän ja Vaasan yliopistoista.

Yhteistyökumppanina Vaasan yliopiston Levón-instituutti.

Monitieteinen tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta.

Aluekehitys, aluekehittäminen.

Avoin keskustelu Anders Chydeniuksen hengessä.