KP-YRTI-toimialaluokitus

Tietopalvelussa käytetty toimialaluokitus KP-YRTI-koodien mukaisessa aakkosjärjestyksessä

Perustuu lähteeseen: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

Klikkaamalla KP-YRTI-koodia näet toimialan yksityiskohtaisen sisällön!

KP-YRTI-koodi

Toimialan nimi

A1a Maatalous
A1b Kalatalous 
A2 Metsätalous ja luonnon tuotteiden keruu
J1 Elintarviketeollisuus
J1J2J3J6 Tehdasteollisuus pl. metalli- ja kemianteollisuus (J1+J2+J3+J6)
J2 Tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja turkisteollisuus
J3 Mekaaninen metsäteollisuus
J4 Metallien valmistus, kemianteollisuus, kaivannais- ja mineraaliteollisuus
J4J5 Metalli-, kone-, kulkuneuvo-, kemian- ja mineraaliteollisuus (pl. sähkölaitteiden valmistus) (J4+J5)
J5 Metallituote-, kone-, laite- ja kulkuneuvoteollisuus (pl. sähkölaitteiden valmistus)
J6 Tehdasteollisuus pl. elintarvike-, tekstiili-, vaatetus-, nahka-, mekaaninen metsä-, metalli- ja kemianteollisuus
J7 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
J7J8 Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte- ja ympäristöhuolto (J7+J8)
J8 Vesi-, jäte- ja ympäristöhuolto
J9 Rakentaminen
K01 Elintarvikeala (pl. maatalous) (K01a+K01b+K01c)
K01a Elintarvikealan alkutuotanto (pl. maatalous) eli kalatalous
K01b Elintarvikealan jalostus
K01c Elintarvikealan palvelut
K02 Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-ala (pl. turkistarhaus) (K02b+K02c)
K02b Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan jalostus
K02c Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-alan palvelut
K03 Metsäala (K03a+K03b+K03c)
K03a Metsäalan alkutuotanto
K03b Metsäalan jalostus
K03c Metsäalan palvelut
K04 Metalliala (K04b+K04c)
K04b Metallialan jalostus
K04bK05b Metalli- ja kemian alojen jalostus* (K04b+K05b)
K04c Metallialan palvelut
K04cK05c Metalli- ja kemian alojen palvelut (K04c+K05c)
K04K05 Metalli- ja kemian alat yhteensä* (K04+K05)
K05 Kemian ala (K05b+K05c)
K05b Kemian alan jalostus
K05c Kemian alan palvelut
K07 Vesiliikenneala (kalastus, laiva- ja veneteoll., kauppa, kuljetus, satamat ym. palvelut) (K07a+K07b+K07c)
K07a Vesiliikennealan alkutuotanto eli kalastus
K07b Vesiliikennealan jalostus eli laivojen ja veneiden valmistus
K07c Vesiliikennealan palvelut eli kauppa, kuljetus, satamatoiminta ym. palvelut
K08 Mineraaliala (K08b)
K08b Mineraalialan jalostus
K09 Rakennus- ja kiinteistöala (K09b+K09c)
K09b Rakennus- ja kiinteistöalan jalostus
K09c Rakennus- ja kiinteistöalan palvelut
K12 ICT- ja media-ala (K12b+K12c)
K12b ICT- ja media-alan jalostus
K12c ICT- ja media-alan palvelut
K14 Tavaraliikenneala (K14b+K14c)
K14b Tavaraliikennealan jalostus
K14c Tavaraliikennealan palvelut
K17c Matkustuspalvelut (henkilöliikenne, majoitus-, ravitsemis- ja matkapalvelut)
P1a Rahoitus- ja vakuutustoiminta
P1ab Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut (P1a+P1b)
P1b Kiinteistöalan hallintapalvelut
P1c Viestintä- ja tietotekniikkapalvelut
P1cP2d Viestintä-, tietotekniikka-, konsultointi- ja markkinointipalvelut (P1c+P2d)
P2a Tukkukauppa
P2ab Tukkukauppa ja tavaraliikenne (P2a+P2b)
P2aP3ab Tukku- ja vähittäiskauppa (P2a+P3a+P3b)
P2b Tavaraliikenne
P2c Laki- ja laskentatoimen palvelut
P2cef Laki-, laskenta-, arkkitehti-, insinööri-, luonnontieteelliset ym. työelämän tukipalvelut (P2c+P2e+P2f)
P2d Konsultointi-, markkinointi- yms. asiantuntijatehtävät
P2e Arkkitehti-, insinööri- ja luonnontieteelliset palvelut
P2f Vuokraus-, leasing-, työvoima-, turvallisuus-, kiinteistöhuolto-, toimisto- ym. työelämän tukipalvelut
P3a Vähittäiskauppa yleismyymälöissä
P3ab Vähittäiskauppa (P3a+P3b)
P3b Vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
P3c Henkilöliikenne
P3cde Matkailun peruspalvelut (henkilöliikenne, majoitus- ja ravitsemispalvelut) (P3c+P3d+P3e)
P3d Majoitustoiminta
P3e Ravitsemistoiminta
P3f Terveys- ja sosiaalipalvelut
P3fgh Terveys-, sosiaali-, virkistys-, kulttuuri-, liikunta-, koulutus- ym. kuluttajapalvelut (P3f+P3g+P3h)
P3g Virkistys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut
P3gh Virkistys-, kulttuuri-, liikunta-, koulutus- ym. kuluttajapalvelut (P3g+P3h)
P3h Vuokraus-, leasing-, koulutus-, korjaus-, kampaamo-, pesula- ym. kuluttajapalvelut
TOL 2008: 01491 Turkistarhaus
TOL 2008: A Alkutuotanto
TOL 2008: A-X Toimialat yhteensä
TOL 2008: B-F Jalostus
TOL 2008: G-X Palvelut

* Toimiala 28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus (TOL 2008) sisältyy tähän kahteen kertaan, osana sekä metalli- että kemian alaa. Ko. alan toimipaikkoja oli vuonna 2013 Suomessa 7 kpl ja Keski-Pohjanmaalla 0 kpl.