A2 Metsätalous ja luonnon tuotteiden keruu (K03a)

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

02100 Metsänhoito
02200 Puunkorjuu
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta