J6 Tehdasteollisuus pl. elintarvike-, tekstiili-, vaatetus-, nahka-, mekaaninen metsä-, metalli- ja kemianteollisuus

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

17110 Massan valmistus
17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
17211 Paperisäkkien ja -pussien valmistus
17212 Aaltopahvin sekä paperi- ja kartonkipakkausten valmistus
17220 Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus
17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
17240 Tapettien valmistus
17290 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
18110 Sanomalehtien painaminen
18120 Muu painaminen
18130 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
26110 Elektronisten komponenttien valmistus
26120 Kalustettujen piirilevyjen valmistus
26200 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
26300 Viestintälaitteiden valmistus
26400 Viihde-elektroniikan valmistus
26510 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
26520 Kellojen valmistus
26600 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
26700 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
26800 Tallennevälineiden valmistus
27110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
27120 Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus
27200 Paristojen ja akkujen valmistus
27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
27320 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
27330 Kytkentälaitteiden valmistus
27400 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus
27510 Sähköisten kodinkoneiden valmistus
27520 Sähköistämättömien kodinkoneiden valmistus
27900 Muiden sähkölaitteiden valmistus
29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
31010 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
31030 Patjojen valmistus
31090 Muiden huonekalujen valmistus
32110 Kolikoiden ja mitalien valmistus
32120 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
32200 Soitinten valmistus
32300 Urheiluvälineiden valmistus
32400 Pelien ja leikkikalujen valmistus
32501 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus (pl. hammasproteesit)
32502 Hammasproteesien, keinohampaiden ym. valmistus
32910 Luutien ja harjojen valmistus
32991 Turvavarusteiden valmistus
32999 Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus
33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
33140 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto