K12 ICT- ja media-ala (K12b+K12c)

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

18110 Sanomalehtien painaminen
18120 Muu painaminen
18130 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
26110 Elektronisten komponenttien valmistus
26120 Kalustettujen piirilevyjen valmistus
26200 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
26300 Viestintälaitteiden valmistus
26400 Viihde-elektroniikan valmistus
26510 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
26520 Kellojen valmistus
26600 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
26700 Optisten instrumenttien ja valokuvausvälineiden valmistus
26800 Tallennevälineiden valmistus
27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
27320 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus
27900 Muiden sähkölaitteiden valmistus
29310 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto
46432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
46433 Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
46434 Optisen alan tukkukauppa
46491 Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa
46492 Kirjatukkukauppa
46510 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
46521 Viestintälaitteiden tukkukauppa
46522 Elektronisten komponenttien tukkukauppa
47410 Tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa
47420 Televiestintälaitteiden vähittäiskauppa
47430 Viihde-elektroniikan vähittäiskauppa
47610 Kirjojen vähittäiskauppa
47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
47622 Aikakausjulkaisujen ja lehtien vähittäiskauppa
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa
47783 Optisen alan vähittäiskauppa
47911 Kirjojen, musiikki- ja videotallenteiden postimyynti ja verkkokauppa
58110 Kirjojen kustantaminen
58120 Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
58130 Sanomalehtien kustantaminen
58141 Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
58142 Aikakauslehtien kustantaminen
58190 Muu kustannustoiminta
58210 Tietokonepelien kustantaminen
58290 Muu ohjelmistojen kustantaminen
59110 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
59120 Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
59130 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
59140 Elokuvien esittäminen
59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)
60202 Maksulliset tv-kanavat
61100 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
61300 Satelliittiviestintä
61900 Muut televiestintäpalvelut
62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
62020 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
62030 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
62090 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
63110 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
63120 Verkkoportaalit
63910 Uutistoimistot
63990 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
70100 Pääkonttorien toiminta
70210 Suhdetoiminta ja viestintä
70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi
71125 Sähkötekninen suunnittelu
72200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
73111 Mainostoimistot
73112 Suora- ja ulkomainonta
73119 Muu mainospalvelu
73120 Mainostilan vuokraus ja myynti
73200 Markkina- ja mielipidetutkimukset
74101 Graafinen muotoilu
74102 Sisustussuunnittelu
74109 Teollinen muotoilu ym.
74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
74202 Valokuvien kehittäminen
74300 Kääntäminen ja tulkkaus
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
77220 Videofilmien vuokraus
77330 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing
82200 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
82300 Messujen ja kongressien järjestäminen
95110 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
95120 Viestintälaitteiden korjaus
95210 Viihde-elektroniikan korjaus