K07c Vesiliikennealan palvelut eli kauppa, kuljetus, satamatoiminta ym. palvelut

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

46495 Veneiden ja veneilytarvikkeiden tukkukauppa
47642 Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
50102 Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
50202 Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
52221 Satamat
52229 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing