P2cef Laki-, laskenta-, arkkitehti-, insinööri-, luonnontieteelliset ym. työelämän tukipalvelut (P2c+P2e+P2f)

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

00000 Toimiala tuntematon
69101 Asianajotoimistot
69102 Lakiasiaintoimistot
69103 Patenttitoimistot
69109 Muu lakiasiain palvelu
69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
69202 Tilintarkastuspalvelu
69209 Muu laskentatoimen palvelu
71110 Arkkitehtipalvelut
71121 Yhdyskuntasuunnittelu
71122 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
71123 Rakennetekninen palvelu
71124 LVI-tekninen suunnittelu
71125 Sähkötekninen suunnittelu
71126 Muu rakennustekninen palvelu
71127 Kone- ja prosessisuunnittelu
71129 Muu tekninen palvelu
71201 Autokatsastus
71202 Muu tekninen testaus ja analysointi
72110 Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
72191 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
72192 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
72193 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
75000 Eläinlääkintäpalvelut
77120 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
77320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
77330 Toimistokoneiden ja -laitteiden sekä tietokoneiden vuokraus ja leasing
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
77400 Henkisen omaisuuden ja vastaavien tuotteiden leasing (pl. tekijänoikeuden suojaamat teokset)
78100 Työnvälitystoiminta
78200 Työvoiman vuokraus
78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut
80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
80200 Turvallisuusjärjestelmät
80300 Etsivätoiminta
81100 Kiinteistönhoito
81210 Kiinteistöjen siivous
81220 Muu rakennus- ja teollisuussiivous
81291 Katujen ja teiden puhtaanapito
81299 Muualla luokittelemattomat siivouspalvelut
81300 Maisemanhoitopalvelut
82110 Yhdistetyt toimistopalvelut
82191 Sihteeri- ja muu toimistopalvelu
82192 Postituspalvelut
82200 Puhelinpalvelukeskusten toiminta
82300 Messujen ja kongressien järjestäminen
82910 Perintä- ja luottotietopalvelut
82920 Pakkauspalvelut
82990 Muut palvelut liike-elämälle
94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta
94200 Ammattiyhdistysten toiminta
96011 Pesulapalvelut yrityksille