K04c Metallialan palvelut

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

45111 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa
45112 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45191 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa
45192 Matkailuvaunujen ja muualla luokittelemattomien moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa
45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)
45311 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa (pl. renkaat)
45321 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat)
45401 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden tukkukauppa
45402 Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden vähittäiskauppa
45403 Moottoripyörien huolto ja korjaus
46140 Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
46431 Kodinkoneiden ja kodin sähkölaitteiden tukkukauppa
46610 Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit
46620 Työstökoneiden tukkukauppa
46630 Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa
46640 Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden tukkukauppa
46650 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
46660 Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
46691 Sähkötarviketukkukauppa
46692 Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa
46699 Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa
46720 Raakametallien ja metallimalmien tukkukauppa
47521 Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa
47529 Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa
47540 Sähköisten kodinkoneiden vähittäiskauppa
47592 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa
47596 Lukkoseppä- ja avainliikkeet
77110 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
77120 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
77320 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing