P3c Henkilöliikenne

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

49100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
49310 Paikallisliikenne
49320 Taksiliikenne
49391 Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
49392 Linja-autojen tilausliikenne
49399 Muualla luokittelematon muu maaliikenteen henkilöliikenne
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
50102 Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
51101 Säännöllinen lentoliikenne
51102 Tilauslentoliikenne
52211 Linja-autoasemat
52213 Maksullinen pysäköinti
52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta