P2e Arkkitehti-, insinööri- ja luonnontieteelliset palvelut

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

71110 Arkkitehtipalvelut
71121 Yhdyskuntasuunnittelu
71122 Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
71123 Rakennetekninen palvelu
71124 LVI-tekninen suunnittelu
71125 Sähkötekninen suunnittelu
71126 Muu rakennustekninen palvelu
71127 Kone- ja prosessisuunnittelu
71129 Muu tekninen palvelu
71201 Autokatsastus
71202 Muu tekninen testaus ja analysointi
72110 Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
72191 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
72192 Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
72193 Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
75000 Eläinlääkintäpalvelut