P2d Konsultointi-, markkinointi- yms. asiantuntijatehtävät

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

70100 Pääkonttorien toiminta
70210 Suhdetoiminta ja viestintä
70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi
72200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
73111 Mainostoimistot
73112 Suora- ja ulkomainonta
73119 Muu mainospalvelu
73120 Mainostilan vuokraus ja myynti
73200 Markkina- ja mielipidetutkimukset
74101 Graafinen muotoilu
74102 Sisustussuunnittelu
74109 Teollinen muotoilu ym.
74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
74202 Valokuvien kehittäminen
74300 Kääntäminen ja tulkkaus
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta