P1ab Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut (P1a+P1b)

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

64110 Keskuspankkitoiminta
64190 Muu pankkitoiminta
64200 Rahoitusalan holdingyhtiöiden toiminta
64300 Rahastotoiminta
64910 Rahoitusleasing
64920 Muu luotonanto
64990 Muualla luokittelemattomat rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
65110 Henkivakuutustoiminta
65121 Vahinkovakuutusyhtiöt
65122 Vakuutusyhdistykset
65129 Muu vahinkovakuutus
65200 Jälleenvakuutustoiminta
65300 Eläkevakuutustoiminta
66110 Pörssitoiminta ja rahoitusmarkkinoiden hallinnolliset tukipalvelut
66120 Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen
66190 Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
66210 Riskin- ja vahingonarviointi
66220 Vakuutusasiamiesten ja -välittäjien toiminta
66290 Muu vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaa avustava toiminta
66300 Omaisuudenhoitotoiminta
68100 Omien kiinteistöjen kauppa
68201 Asuntojen vuokraus
68202 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta
68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta
68310 Kiinteistönvälitys
68320 Kiinteistöjen isännöinti