P1cP2d Viestintä-, tietotekniikka-, konsultointi- ja markkinointipalvelut (P1c+P2d)

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

58110 Kirjojen kustantaminen
58120 Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
58130 Sanomalehtien kustantaminen
58141 Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
58142 Aikakauslehtien kustantaminen
58190 Muu kustannustoiminta
58210 Tietokonepelien kustantaminen
58290 Muu ohjelmistojen kustantaminen
59110 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
59120 Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
59130 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
59140 Elokuvien esittäminen
59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
60201 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen (pl. maksulliset tv-kanavat)
60202 Maksulliset tv-kanavat
61100 Langallisen verkon hallinta ja palvelut
61200 Langattoman verkon hallinta ja palvelut
61300 Satelliittiviestintä
61900 Muut televiestintäpalvelut
62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
62020 Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
62030 Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
62090 Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
63110 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
63120 Verkkoportaalit
63910 Uutistoimistot
63990 Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
70100 Pääkonttorien toiminta
70210 Suhdetoiminta ja viestintä
70220 Muu liikkeenjohdon konsultointi
72200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
73111 Mainostoimistot
73112 Suora- ja ulkomainonta
73119 Muu mainospalvelu
73120 Mainostilan vuokraus ja myynti
73200 Markkina- ja mielipidetutkimukset
74101 Graafinen muotoilu
74102 Sisustussuunnittelu
74109 Teollinen muotoilu ym.
74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
74202 Valokuvien kehittäminen
74300 Kääntäminen ja tulkkaus
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
95110 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
95120 Viestintälaitteiden korjaus
95210 Viihde-elektroniikan korjaus