J8 Vesi-, jäte- ja ympäristöhuolto

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

36000 Veden otto, puhdistus ja jakelu
37000 Viemäri- ja jätevesihuolto
38110 Tavanomaisen jätteen keruu
38120 Ongelmajätteen keruu
38210 Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
38220 Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
38310 Romujen purkaminen
38320 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
39000 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut