K07b Vesiliikennealan jalostus eli laivojen ja veneiden valmistus

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

30110 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
30120 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
33150 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto