P2b Tavaraliikenne

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

49200 Rautateiden tavaraliikenne
49410 Tieliikenteen tavarankuljetus
49420 Muuttopalvelut
49500 Putkijohtokuljetus
50201 Meriliikenteen tavarankuljetus
50202 Rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus
50400 Sisävesiliikenteen tavarankuljetus
51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus
51220 Avaruusliikenne
52100 Varastointi
52212 Tieliikenteen terminaalitoiminta
52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta
52221 Satamat
52229 Muu vesiliikennettä palveleva toiminta
52240 Lastinkäsittely
52291 Huolinta ja rahtaus
52299 Muu kuljetusvälitys
53100 Postin yleispalvelu
53200 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta