J7 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
35112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
35113 Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto
35114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto
35120 Sähkön siirto
35130 Sähkön jakelu
35140 Sähkön kauppa
35210 Kaasun tuotanto
35220 Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
35230 Kaasun kauppa putkiverkossa
35301 Kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu
35302 Teollisuutta palveleva lämmön ja kylmän erillistuotanto