Käyttöohjeet

KP-YRTI – Keski-Pohjanmaan yritystilastopalvelu (https://www.chydenius.fi/kp-yrti)

Selainsuositus

 • Mozilla Firefox, toimii myös muilla selaimilla

Vasen palkki

 • Näkyvissä sivuston jokaisella sivulla
 • KP-YRTI-logo, jossa paluulinkki palvelun kotisivulle
 • Navigaatiosovelma, jonka avulla voit suunnistaa sivuilla

Oikea palkki

 • Linkkejä tilastojen tulkinnan tueksi -sovelma

Kotisivu

 • Tekstihaku sivustolta
 • Kuvalinkit osioihin Yritystoiminnan kokonaiskuvia, Kuvia valmistuspainotteisista toimialaryhmistä ja Kuvia palvelupainotteisista toimialaryhmistä
 • Tilastopalvelun tausta, tietolähteet ja yhteystiedot

Siirtyminen sivulta toiselle

 • Vasemman palkin navigaation sekä kuva- ja tekstilinkkien kautta
 • Tekstilinkit näkyvät sivuilla punaisina teksteinä (pl. vasemmassa ja oikeassa palkissa olevat tekstilinkit, jotka näyttäytyvät tumman sinisinä)

Paluu aiemmalle sivulle

 • Käytä selaimen Paluu-painiketta, sivulla olevaa paluulinkkiä tai vasemman palkin navigaatiota
 • Palvelun vasemman palkin yläosassa olevaa logoa klikkaamalla pääset palvelun kotisivulle

Suunnistus vasemmassa palkissa olevan navigaation avulla

Yritystoiminnan kokonaiskuvia

 • Keski-Pohjanmaan toimialarakenne
 • Keski-Pohjanmaan erikoistuminen
 • Keski-Pohjanmaan osuus Suomesta
 • Aluevertailut
 • Päätoimialat: alkutuotanto, jalostus ja palvelut

Kuvia valmistuspainotteisista toimialaryhmistä

 • Metalli- ja kemian alat yhteensä
 • Metalliala
 • Kemian ala
 • Metsäala
 • Rakennus- ja kiinteistöala
 • Mineraaliala
 • Elintarvikeala
 • Vesiliikenneala
 • Tekstiili-, vaatetus- ja nahka-ala
 • Muu tehdasteollisuus
 • Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, jäte-, ja ympäristöhuolto

Kuvia palvelupainotteisista toimialaryhmistä

 • Tukku- ja vähittäiskauppa
 • Tavaraliikenneala
 • Matkustuspalvelut
 • ICT- ja media-ala
 • Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöpalvelut
 • Muut työelämäpalvelut
 • Muut kuluttajapalvelut

Toimialayhteenvedot

Käyttöohjeet

*-Merkkien selitykset

Tilastokäsitteiden määritelmiä

KP-YRTI-toimialaluokitus

 • A1a Maatalous
 • A1b Kalatalous
 • A2 Metsätalous ja luonnon tuotteiden keruu
 • Jne. yht. 82 toimialakokonaisuutta

KP-YRTI-toimialaluokitus

 • Palvelun sivuilla, toimialan nimen yhteydessä olevaa punaisella merkittyä KP-YRTI-koodia klikkaamalla pääset tarkastelemaan kyseisen toimialakokokonaisuuden yksityiskohtaista, Tilastokeskuksen TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaista toimialasisältöä. Toimialasisältö aukeaa – toisin kuin muut palvelun linkit – uuteen ikkunaan, jotta voit kätevämmin verrata alkuperäistä sivua ja luokitusta
 • Kuvatiedostoissa itsessään olevia KP-YRTI-koodeja ei ole linkitetty toimialaluokitukseen, mutta koodien selitykset löytyvät palvelun KP-YRTI-toimialaluokitus-sivulta (ks. palvelun vasen palkki)
 • KP-YRTI-toimialaluokitus-sivun hakupalvelusta voi hakea toimialoja myös vapaamuotoisena tekstihakuna

Toimialaryhmien sivut

 • Linkit toimialaryhmän kokonaisuuden ja alatoimialojen toimipaikkamääriin, henkilöstömääriin, liikevaihtoon ja jalostusarvoon
 • Sivun lopussa linkki toimialaryhmän yhteenvetosivulle

Toimipaikkamääriä, henkilöstömääriä, liikevaihtoa ja jalostusarvoa koskevien sivujen lukeminen

 • Sivun alussa kultaisella tekstillä ohjeita tilastokuvioiden (diagrammien ja karttojen) lukemiseen
 • Kuviot löytyvät sivulta paitsi teksti- ja kuviolinkkien kautta tiedostoina myös nopeaa selausta varten samalta sivulta peräkkäisinä kuvioina
 • Tekstilinkit tilastokuvioihin punaisella
 • Kuviotiedostot on mahdollista kopioida ja tallentaa alkuperäisessä tiedostokoossaan omaa käyttöä varten

Aluejako aikasarja- ja karttakuvioissa

 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnat (Jakobstadsregionen, Järviseudun seutukunta, Saarijärvi-Viitasaaren seutukunta, Nivala-Haapajärven seutukunta ja Ylivieskan seutukunta)
 • Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muut alueet (Pohjanmaa pl. Jakobstadsregionen, Etelä-Pohjanmaa pl. Järviseudun seutukunta, Keski-Suomi pl. Saarijärvi-Viitasaaren seutukunta, Pohjois-Pohjanmaa pl. Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnat)
 • Lappi
 • Itä-Suomi (Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo)
 • Etelä-Suomi (Ahvenanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala)

Aikasarjadiagrammien lukeminen

 • Aikasarjadiagrammin kunkin käyrän arvopisteiden numeerinen arvo on aina samalla puolella (vasemmalla, oikealla, yläpuolella tai alapuolella) arvopistettä – tämän tiedon avulla voit lähekkäin olevien arvopisteiden tapauksessa päätellä, mikä numeerinen arvo liittyy mihinkin käyrään
 • Tapauksissa, joissa arvopisteet ovat hyvin lähellä toisiaan, diagrammin pystyakselin alkupistettä on kasvatettu niin, että arvopisteet voidaan ainakin jossain määrin erottaa tosistaan

Karttakuvioiden lukeminen

 • Kartalla olevat numerot viittaavat aluejaon (Keski-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnat, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muut alueet, Lappi, Itä-Suomi ja Etelä-Suomi) aluekoodeihin eivätkä siis esimerkiksi kartalla esiteltävään teemaan
 • Pohjakartalla esitetään tavallisesti sijaintiosamäärä* (ks. *Merkkien selitykset), jonka avulla voidaan tarkastella alueiden erikoistumista kyseessä olevalle toimialalle
 • Ympyrädiagrammi osoittaa tarkasteltavan muuttujan absoluuttista suuruutta

Toimialayhteenvedot

 • Vasemman palkin kohdasta Toimialayhteenvedot aukeavat toimialaryhmittäiset, sanalliseen muotoon jalostetut yhteenvedot tilastotiedoista
 • Yhteenvetosivun lopussa on linkki kyseisen toimialaryhmän tilastokuviosivulle

Menetelmällinen valinta

 • Tilastoaineiston toimialoittaisiin jalostusarvoihin sisältyy negatiivisia arvoja, mikä vaikeuttaa tällaisista jalostusarvoista laskettujen sijaintiosamäärien ja kokonaissummasta laskettujen osuuksien tulkintaa.
 • Tämän vuoksi tietojen jalostuksessa on päädytty sellaiseen menetelmälliseen valintaan, että jalostusarvoja koskevien sijaintiosamäärien laskennassa ja kokonaissummasta laskettujen osuuksien määrittämisessä on käytetty kokonaissummalukuna alkuperäisen summan asemesta positiivisten arvojen summaa.