J9 Rakentaminen

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
41200 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
42120 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
42130 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
42910 Vesirakentaminen
42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen
42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
43110 Rakennusten ja rakennelmien purku
43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt
43130 Koeporaus
43210 Sähköasennus
43220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
43292 Hissien ja liukuportaiden asennus
43299 Muualla luokittelematon rakennusasennus
43310 Rappaus
43320 Rakennuspuusepän asennustyöt
43330 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
43341 Maalaus
43342 Lasitus
43390 Muu rakennusten viimeistely
43910 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
43999 Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta