P2c Laki- ja laskentatoimen palvelut

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

69101 Asianajotoimistot
69102 Lakiasiaintoimistot
69103 Patenttitoimistot
69109 Muu lakiasiain palvelu
69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
69202 Tilintarkastuspalvelu
69209 Muu laskentatoimen palvelu