K05 Kemian ala (K05b+K05c)

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

05100 Kivihiilen kaivu
05200 Ruskohiilen kaivu
06100 Raakaöljyn tuotanto
06200 Maakaasun tuotanto
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
19100 Koksituotteiden valmistus
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20110 Teollisuuskaasujen valmistus
20120 Värien ja pigmenttien valmistus
20130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
20140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
20150 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
20160 Muoviaineiden valmistus
20170 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
20200 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
20300 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
20410 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
20420 Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
20510 Räjähdysaineiden valmistus
20520 Liimojen valmistus
20530 Eteeristen öljyjen valmistus
20590 Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus
20600 Tekokuitujen valmistus
21100 Lääkeaineiden valmistus
21200 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
22110 Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
22190 Muiden kumituotteiden valmistus
22210 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus
22220 Muovipakkausten valmistus
22230 Rakennusmuovien valmistus
22290 Muiden muovituotteiden valmistus
27200 Paristojen ja akkujen valmistus
28960 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus
43341 Maalaus
45202 Renkaiden korjaus
45312 Renkaiden tukkukauppa
45322 Renkaiden vähittäiskauppa
46442 Puhdistusaineiden tukkukauppa
46450 Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa
46461 Lääketukkukauppa
46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa
46719 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
46750 Peruskemikaalien, lannoitteiden yms. tukkukauppa
47301 Huoltamotoiminta
47302 Polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista
47522 Maalien vähittäiskauppa
47593 Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa
47730 Apteekit
47750 Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa
72110 Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
72191 Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
96011 Pesulapalvelut yrityksille
96012 Pesulapalvelut kotitalouksille