K09b Rakennus- ja kiinteistöalan jalostus

Tilastokeskuksen TOL 2008 -luokituksen 5-nro-tason mukainen sisältö

Lähde: Tilastokeskus (2008). Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus. Käsikirjoja 4. <https://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/kasikirja.pdf>.

TOL 2008 -koodi

Toimialan nimi

08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta
08113 Liuskekiven louhinta
08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
13921 Sisustustekstiilien valmistus
16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
16211 Vanerin ja vaneriviilun valmistus
16212 Lastulevyn valmistus
16213 Kuitulevyn valmistus
16220 Asennettavien parkettilevyjen valmistus
16231 Puutalojen valmistus
16239 Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus
17240 Tapettien valmistus
20300 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus
22230 Rakennusmuovien valmistus
23110 Tasolasin valmistus
23120 Tasolasin muotoilu ja muokkaus
23200 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus
23310 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
23320 Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus
23420 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus
23430 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
23510 Sementin valmistus
23610 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
23620 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
23630 Valmisbetonin valmistus
23640 Muurauslaastin valmistus
23650 Kuitusementin valmistus
23690 Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
23700 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
25110 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus
25120 Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus
25210 Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus
25720 Lukkojen ja saranoiden valmistus
25730 Työkalujen valmistus
25940 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
28240 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus
31020 Keittiökalusteiden valmistus
41100 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
41200 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
42110 Teiden ja moottoriteiden rakentaminen
42120 Rautateiden ja metrolinjojen rakentaminen
42130 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
42210 Yleisten jakeluverkkojen rakentaminen nestemäisiä ja kaasumaisia aineita varten
42220 Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
42910 Vesirakentaminen
42991 Maa- ja vesirakennushankkeiden kehittäminen ja rakennuttaminen
42999 Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen
43110 Rakennusten ja rakennelmien purku
43120 Rakennuspaikan valmistelutyöt
43130 Koeporaus
43210 Sähköasennus
43220 Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus
43291 Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus
43292 Hissien ja liukuportaiden asennus
43299 Muualla luokittelematon rakennusasennus
43310 Rappaus
43320 Rakennuspuusepän asennustyöt
43330 Lattianpäällystys ja seinien verhoilu
43341 Maalaus
43342 Lasitus
43390 Muu rakennusten viimeistely
43910 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen
43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen
43999 Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta