Kasvatustieteen yksikkö

Laaja-alainen, tutkimusperustainen ja verkostoitunut aikuiskoulutus on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksikön vahvuus. Kasvatustieteen yksikkö kouluttaa asiantuntijoita luokanopettajan, varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan aloille. Yksikkömme tarjoaa korkeatasoista, tutkimusperustaista kandidaatti- ja maisterikoulutusta ja tuottaa aktiivisesti jatkokoulutusta sekä täydennyskoulutusta. Tutkimustoimintamme on monitieteistä ja kansainvälisesti verkottunutta. Kehitämme opetustamme ja tutkimustamme tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen eri sidosryhmien kanssa.