Uusi pohjoismainen kirja julkaistu inkluusiosta ja maahanmuuttajataustaisten lasten erityisopetuksesta

Vähän tutkittua aihetta käsittelevä kirja nimeltään ”Inclusion and Special Needs Education for Immigrant Students in the Nordic Countries” on julkaistu Pohjoismaisessa yhteistyössä ja se on toimitettu professori Natallia Bahdanovich Hanssenin (Nord yliopisto), professori Heidi Harju-Luukkaisen (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) ja yliopistolehtori Christel Sundqvistin (Åbo Akademi) toimesta.

Kirja sisältää 16 tieteellistä artikkelia erityisopetuksen näkökulmasta maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten inkluusion kysymyksistä opetuksessa. Kirja käsittelee tutkimusartikkeleissaan oppilaiden kokemusten moninaisuutta ja sitä, miten eri Pohjoismaat lähestyvät maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille annettavaa tukea sekä inkluusion kysymyksiä tutkimuksellisesti. Kirja nostaa kesiköön tutkimuksia, joissa käsitellään mm. inkluusion toteutumisen haasteita, erityisopetuksen arviointia, tapaustutkimuksia, tulevaisuuden suuntaviivoja, teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia. Näkökulmia, jotka avaavat dialogin, joka on välttämätöntä erityisopetuksen kehittämistyössä.

Lisää tietoa kirjasta Routledgen sivuilta ja professori Heidi Harju-Luukkaiselta.