Opettajankoulutus Kokkolassa hyödyntää digipedagogiikkaa tulevien opettajien koulutuksessa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajankoulutuksessa opiskelijoille jaetaan iPadit käyttöön opintojen ajaksi tiettävästi ainoana opettajankoulutusyksikkönä Suomessa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius jakaa luokanopettajaopiskelijoilleen iPadit käyttöön opintojen ajaksi. Taustalla tähän ratkaisuun toimii yhteiskunnan kehittyvä digitalisaatio, johon myös opettajien tulee kyetä reagoimaan. Tämän lisäksi yliopistokeskus haluaa tarjota opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet kehittää digitaitojaan opintojen aikana.

- Tehtävämme on kouluttaa opettajia tulevaisuuteen, joilla on laaja-alainen perusosaaminen, ja jotka ovat uutta luovia asiantuntijoita. Näin ollen valmistuvilla opettajilla tulee olla ajantasaiset digitaidot, sanoo yliopistokeskuksen kasvatustieteiden professori Heidi Harju-Luukkainen.

- Yhteiskunnassa toimiminen vaatii nykyisen digitalisaation valossa taitoa ottaa käyttöön uusia opetuksen innovaatioita, välillä hyvin nopeastikin. Taidot eivät kuitenkaan kehity, jos niitä ei harjoitella. Tästä syystä tutkimusperustaisesti kehitettävät digitaidot ovat tärkeässä asemassa opettajankoulutuksessamme.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius pohjaa digilaitteiden käyttönsä TPACK-malliin, joka sisältää teknologisen, pedagogisen ja sisällöllisen tietämyksen kehittämisen asteittain. Näin ollen koulutus aloitetaan opettelemalla laitteen käyttöä perusteista edeten aina niiden hyödyntämiseen omassa opiskelussa, opetuksessa ja opetusharjoittelussa. Näin luodaan opiskelijoille taitoja ja edelleen välineitä luovaan digipedagogiikkaan sekä kehittämisrohkeuteen.

- Digipedagogiikalla on ollut koulutuksessamme vahva asema jo pitkään ja haluammekin omalla toiminnallamme kehittää opettajien digipedagogisia taitoja vastamaan digitalisaation luomaa tarvetta, pohtii yliopistonopettaja Lassi Lavanti.

-Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme tutkimusperustaisesti. Keräämme opiskelijoiltamme tutkimusaineistoa laitteiden käytöstä ja toimintamme kehittämisestä. Näin voimme mukauttaa toimintaamme esiin nouseviin tarpeisiin.

Lisätietoja

Professori Heidi Harju-Luukkainen

Opettajakoulutusten monimuotoistaminen laajenee – myös luokanopettajien aikuiskoulutus monimuotokoulutukseksi

Opiskele luokanopettajaksi>>