Kokkolan yliopistokeskus Chydenius mukana kehittämässä eurooppalaista osallistavaa opintopolkua

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on mukana kansainvälisessä Erasmus+ -projektissa S.O.S Strength of students as peacemakers, jonka päätavoitteena on oppilaiden osallisuuden edistäminen Euroopassa.

- Yhteiskunnat ovat yhä monimuotoisempia monin tavoin. Tästä seuraa, että on entistä tärkeämpää oppia selviytymään moninaisuudesta ja luoda osallistavia ja yhteenkuuluvuutta edistäviä sosiaalisia järjestelmiä koulutustoiminnan avulla, kertoo projektissa työskentelevä yliopistonopettaja Sirkku Lähdesmäki Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukselta.

Projektissa kokeillaan uusia menetelmiä osallistavan oppimisen edistämiseksi kohdennetun koulutuksen avulla. Projektin aikana on tavoitteena edistää oppilaiden osallisuutta asettamalla oppilas oppimisprosessin keskipisteeseen vahvuuksiin perustuvan pedagogiikan ja ilmiöpohjaisen oppimisen avulla. Tavoitteena on myös luoda Euroopan tasolla yhteinen osallistava oppimispolku.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen roolina on toteuttaa kaksi tutkimusta ilmiölähtöisen oppimisen teemoihin liittyen sekä toimia kouluttajana kahden tapaamisen aikana ilmiölähtöisen oppimisen suunnittelun ja toteutuksen osalta. Erasmus-projekti käynnistyy yhteistyökumppaneiden vierailulla Kokkolaan, Isokylän kouluun. Samalla aloitetaan myös tutkimusprosessi.

- Ensimmäinen tutkimukseni tutkii osallistujamaiden opetussuunnitelmia ja käsitteitä: monialaiset oppimiskokonaisuudet, integratiivinen lähestymistapa, oppiaineiden integrointi, aktiivinen oppiminen, kokonaisvaltaisuus, inkluusio, tavoitteellinen oppiminen ja opiskelijalähtöisyys. Toinen tutkimus selvittää projektissa suunniteltuja ja toteutettuja S.O.S Superheroes of Peacmakers ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia eri maissa, kertoo ilmiölähtöistä oppimista jo väitöskirjassaan tutkinut Lähdesmäki.

Toteutusaika 1.10.2022 – 30.9.2024

Projektikumppanit:

  • Cooperative Sociale Mondo Aperto - Italia (koordinoija)
  • Isokylän koulu – Kokkola, Suomi
  • C.E.I.P.S.O. Príncipes de Asturias AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ RÉGIO – PORTALEGRE - Portugali
  • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius -Suomi
  • Primary School of Pentalofos - Kreikka

Projektin kokonaisbudjetti 120 000 euroa

Lisätietoa

Yliopistonopettaja Sirkku Lähdesmäki