Yliopistokeskuksen täydennyskoulutuksen tarjonta laaja

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikkö järjestää alkaneen lukuvuoden aikana seitsemän Opetushallituksen rahoittamaa ajankohtaista opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusta.

Opetushallitus on myöntänyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yksikölle avustukset seitsemän täydennyskoulutushankkeen toteuttamiseen. Tämä on suurin myönnetty rahoitus moneen vuoteen. Täydennyskoulutushankkeet tarjoavat opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle laajasti erilaisia ja ajankohtaisia sisältöjä jatkuvan oppimisen hengessä. Hankkeiden täydennyskoulutukset perustuvat tutkimusperustaiseen tietoon ja tarjoavat työkaluja opettajan opetus- ja kasvatustyöhön.

Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutukset ovat osallistujille maksuttomia koulutuksia. Yhteistyökumppaneita myönnetyissä hankkeissa ovat Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut, Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisinstituutti, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus, Tampereen yliopiston Jatkuvan oppimisen palvelut, Savonlinnan kesäyliopisto sekä Kainuun kesäyliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii koordinaattorina neljässä hankkeessa.

Neljä koulutusta syksyllä – ilmoittautuminen käynnissä

Syksyn aikana käynnistyy neljä täydennyskoulutushanketta ja näihin ilmoittautuminen on jo avoinna. Erityispedagogisia työkaluja tuen järjestäjille -hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten tuen järjestämistä erityispedagogisen ohjauksen keinoin. Hanke koostuu kolmesta koulutusosiosta ja kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin erityispedagogiikan asiantuntijat. Hankkeen koulutuspäivät toteutetaan valtakunnallisesti verkko-opetuksena.

Leikkien ja taiteillen – osallistava varhaiskasvatus -hankkeessa pyritään kehittämään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa lapsia osallistaviksi ja eri ilmaisun keinoja hyödyntäväksi. Tavoitteena on tukea lasten kehollista, musiikillista, sanallista ja kuvallista ilmaisua ja sen kehittämistä. Hanke koostuu kolmesta koulutusosiosta, jotka järjestetään sekä etänä, että lähipäivinä. Koulutuksessa on upea tilaisuus päästä konkreettisesti työskentelemään eri ilmaisun teemojen parissa.

Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen -hankkeessa perehdytään kielitietoisuuteen, kulttuuri- ja katsomustietoisuuteen sekä kulttuuriperintökasvatukseen. Hankkeen koulutuspäivät toteutetaan valtakunnallisesti verkko-opetuksena. Hankkeessa kouluttajat ovat eri yliopistojen ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen asiantuntijoita.

Innostu matikasta! – varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen -hankkeen tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen opettajille tietoa ja työkaluja varhaisten matemaattisten taitojen tukemiseen ja toiminnalliseen matemaattisten taitojen oppimiseen. Hanke koostuu neljästä koulutusosiosta, jotka järjestetään sekä etänä että lähipäivinä. Kouluttajina toimivat matematiikkakasvatuksen ja matematiikkaterapian asiantuntijoita.

Keväällä 2024 käynnistyy seuraavat hankkeet opetus- ja kasvatusalan johtajille: UPEA – uuden pedagogisen digiosaamisen johtaminen sekä Hyvinvointia, turvallisuutta ja johtamisen psykologiaa opetus- ja kasvatusalalle. Perusopetuksen henkilöstölle järjestetään TCM - ryhmänhallintamenetelmä opettajan tukena. TCM-ryhmänhallintakoulutusta järjestetään suomen sekä ruotsin kielellä.

Lisätietoja

Tutustu koulutustarjontaamme ja ilmoittaudu syksyllä alkaviin koulutuksiimme>>

Lisätietoja koulutuksista antavat kasvatustieteiden yksikön suunnittelijat Jenny-Katariina Tahkola ja Anette Skog.