Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus

Tarjoamme opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille alan uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta. Tarjontaamme ovat pitkät koulutusohjelmat, lyhytkoulutukset, seminaarit ja tilauskoulutukset. Järjestämme sekä Opetushallituksen rahoittamia että maksullisia täydennyskoulutuksia. Toteutamme koulutushankkeita myös tilauksesta organisaatioille. Koulutussuunnittelumme pohjana ovat muuttuvan työelämän ja opiskelijan yksilölliset tarpeet.

Syksyllä 2023 käynnistyy seuraavat OPH:n rahoittamat täydennyskoulutushankkeet: 

  • Erityispedagogisia työkaluja tuen järjestäjille 6 op
  • Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen (KIEKU) 5 op
  • Leikkien ja taiteillen - osallistava varhaiskasvatus 8 op
  • Innostu matikasta! - varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen 8 op

Tulosta syksyn esite!

Keväällä 2024 käynnistyy seuraavat OPH:n rahoittamat täydennyskoulutushankkeet:

  • UPEA - uuden pedagogisen digiosaamisen johtaminen 5 op
  • Hyvinvointia, turvallisuutta ja psykologista johtamista opetus- ja kasvatusalalle 5-9 op
  • Ryhmänhallintataitojen vahvistaminen (TCM) 6 op (sekä suomen- että ruotsinkielellä)

Syksyllä 2023 käynnistyy seuraava maksullinen täydennyskoulutus:

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus (25 op)

Tiedustelut:
Suunnittelija, KM Anette Skog, p. 040 7476 378, s-posti: anette.m.skog@jyu.fi
Projektisuunnittelija, KM Jenny Tahkola, p. 050 599 0253, s-posti: jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi