Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus

Tarjoamme opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille alan uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta. Tarjontaamme ovat pitkät koulutusohjelmat, lyhytkoulutukset, seminaarit ja tilauskoulutukset. Järjestämme sekä Opetushallituksen rahoittamia että maksullisia täydennyskoulutuksia. Toteutamme koulutushankkeita myös tilauksesta organisaatioille. Koulutussuunnittelumme pohjana ovat muuttuvan työelämän ja opiskelijan yksilölliset tarpeet.

Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutushankkeet 2023-2025: 

  • Hyvinvointia, turvallisuutta ja psykologista johtamista opetus- ja kasvatusalalle 
  • UPEA - uuden pedagogisen digiosaamisen johtaminen
  • Innostu matikasta! - varhaisten matemaattisten taitojen oppiminen 
  • Kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatukseen (KIEKU) 
  • Leikkien ja taiteillen - osallistava varhaiskasvatus 
  • Erityispedagogisia työkaluja tuen järjestäjille
  • TCM-ryhmänhallintamenetelmä opettajan tukena 

Maksullinen koulutus:

  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 25 op

Tiedustelut:
Suunnittelija, KM Anette Skog, p. 040 7476 378, s-posti: anette.m.skog@jyu.fi
Projektisuunnittelija, KM Jenny Tahkola, p. 050 599 0253, s-posti: jenny-katariina.12.tahkola@jyu.fi