Tutkimus

Yliopistokeskuksessa tehtävä kasvatustieteellinen tutkimus noudattaa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimusstrategiaa. Painopistealueitamme ovat

  • Opettajankoulutuksen kehittämisen tutkimus, joka tähtää erityisesti luokanopettajien aikuiskoulutuksen sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämiseen.
  • Opettajuuden ja oppimisprosessien tutkimus, jolloin tutkimusasetelmiimme heijastuvat yhtäältä opettajan ammatilliseen kehittymiseen liittyvät kysymykset, toisaalta yhteiskunnalliset muutokset ja koulun kehittämisen odotukset, sekä
  • Aikuispedagoginen tutkimus, jolloin opettajankoulutuksen ja opettajuuden kysymyksiä tarkastellaan nimenomaa aikuispedagogisesta näkökulmasta.